MLF

Innhold

Ung lærling som legger gulv

Bedrift og opplæringskontor

Læretiden foregår i bedrift. De fleste bedrifter har avtale med et opplæringskontor som lager lærekontrakt og følger opp lærlingene i læretiden.

Hva gjør et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er bindeleddet mellom skolen og bedriftene. Kontorene har gode kunnskaper om fag- og yrkesopplæringen, og kjenner det lokale arbeidslivet.
Et opplæringskontor er godkjent av fylkeskommunen for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Du tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten.
 
Hvis du allerede går på videregående, så spør på skolen din. De fleste videregående skoler har god oversikt over hvilke opplæringskontor som finnes der du bor.

Det kan i noen tilfeller være behov for at læretiden foregår i mer enn én bedrift, for å dekke kompetansemålene i læreplanen. Dette har opplæringskontoret god oversikt over og kan hjelpe deg med.
 
Under finner du oversikten over opplæringskontorene som kan hjelpe deg.
 

Finn lærebedrift

Lurer du på hvilke bedrifter som tar inn lærlinger der du bor? Eller hvor mange lærlinger bedriftene har per i dag? Vi har 19 lokalavdelinger eller laug i bransjen, som har god oversikt over bedriftene lokalt. Ta gjerne direkte kontakt med ditt lokale laug for å finne ut mer om bedriftene og mulighetene nær deg.
 
På Utdanning.no kan du også finne bedrifter over hele landet og lagre dine egne søk. Der finner du hvilke bedrifter som tar inn lærlinger i ditt fag, og hvor mange lærlinger de har. Hvis det er en bedrift du ønsker å være lærling i, men som ikke er godkjent lærebedrift i dag, så går det an å ta kontakt med bedriften og høre om de kan være interessert i å bli lærebedrift. Det lokale opplæringskontoret kan hjelpe deg med søknader og hva som trengs for at bedriften kan bli godkjent som lærebedrift.

Agder

Aust-Agder Maler- og Byggtapetsermesterlaug

Ruagerveien 11, 4870 FEVIK

Telefon 901 39 295

Kristiansand Malermesterlaug

Ægirs vei 3, 4632 KRISTIANSAND

Telefon 38097018

Mobil 907 26 246

Malermestrenes opplæringskontor i Vest-Agder

Ægirs vei 3, 4632 KRISTIANSAND

Telefon 478 04 003

Send epost

Opplæringskontoret for byggfagene i Agder

Østensbuveien 80, 4848 Arendal

Telefon 901 39 295

Send epost

http://okab-arendal.no/

Innlandet

Opplæringskontoret For Handel, Håndverk og Industri AS

4CMW+C2 Lillehammer

Telefon 906 31 373    -    Send epost

http://www2.ohhi.no/

Hedmark og Oppland Malermesterlaug

Tangnesvegen 1, 2409 Elverum

Telefon 917 87 711

 

Møre og Romsdal

BYGGOPP Møre og Romsdal

Notenesgata 1, 6002 ÅLESUND

Telefon 70101422

www.byggfagene.no

Møre og Romsdal Malermesterlaug

Kyrkjevegen 13, Ørskog, 6230 Sykkylven

Telefon 908 94 651

Opplæringskontoret i Haram

Skjelt Olebakken 9, 6270 BRATTVÅG

Telefon 70217170

www.okharam.no

 

Nordland

Bodø Malermesterlaug

Gidsken Jakobsens vei 22, Bodø, Norge

Telefon 976 53 661

Send epost

Helgeland Malermesterlaug

Nyrudveien 8B, Berlevåg, Norge

Telefon 932 17 643

Send epost

 Ofoten Flerfaglige opplæringskontor

Håreksgate 75, 8514 NARVIK

Telefon 76963080

Oslo

Oslo Malermesterlaug

Middelthuns gate 27, Oslo 

Telefon 22656868

Malermestrenes Opplæringskontor Oslo

Rogaland

BYGGOPP – Opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk Rogaland AS

Bjødnabeen 10, 4031 STAVANGER 

Telefon 51950320   -   Send epost

http://byggopp-rogaland.no

Rogaland Maler- og Byggtapetsermesterlaug

Stokkamyrveien 3a, 4313 Sandnes 

Telefon 906 40 115

Trøndelag

Trondheim Malermesterlaug

Ingvald Ystgaards vei 7A , 7047 TRONDHEIM 

Telefon 73843990 / 982 35 222

http://www.malermestrene-trondheim.no


Opplæringskontoret for Overflateteknikk OppOver
 

Nord-Trøndelag Maler- og byggtapetsermesterlaug

Neptunvegen 2, 7652 VERDAL, Norge

Telefon 74075110 / 95220383

 

ByggOpp Trøndelag, avd Namdal 

Gullvikveien 15, 7802 Namsos

Telefon 971 58760
http://www.byggopp.no/

Vestfold og Telemark

Byggfag opplæringskontoret Telemark

Dir Smidths gate 3, 3732 SKIEN 

Telefon 35597880

http://byggfag.net/

Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold

Broen 6, 3170 SEM 

Telefon 33329020

http://www.okh-vestfold.no

Telemark Malermesterlaug

Skogmo 4, Skien 
Telefon 922 69 983    -    Send epost

Vestfold Maler- og Byggtapetsermesterlaug

Nordre Kullerød 17C, 3241 SANDEFJORD 

Telefon 33465587 / 957 355 88

Vestland

Byggopp Sogn og Fjordane

Firdavegen 6, 3. etg. 6803 FØRDE 

Telefon 57829250

http://sfj.byggopp.no/

Maler- og byggtapetsermestrenes forening i Bergen

Øvre Fyllingsvei 81, 5161 LAKSEVÅG 

Telefon 55207830/930 15 875

Opplæringskontoret for Overflateteknikk Vest

Øvre Fyllingsveien 81B, 5161 LAKSEVÅG 

Telefon 55207830

http://www.mestersiden.no/

Sogn og Fjordane Malermesterlaug

Vemmelsvikveien 87, 6713 Almenningen

Telefon 950 52 922

Viken

 

Buskerud Maler- og Byggtapetsermesterlaug

Industrigata 15, 3414 LIERSTRANDA 

Telefon 909 72 497

Opplæringskontoret for Bygghåndverksfagene i Buskerud

Orkidehøgda 4, 3050 MJØNDALEN 

Telefon 32894426

http://www.obu.no/

Opplæringskontoret for bygg og Håndverksfag i Østfold

Trøskenveien 36, 1708 SARPSBORG 

Telefon 69114370

http://www.okbh.no

Østfold Malermesterlaug

Jerpeveien 5, 1711, Sarpsborg 

Telefon 908 50 560

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!