MLF

Innhold

iFag

Elektronisk oppfølgingssystem for lærlinger.

iFag

Med ifag dekker du myndighetenes krav til underveisvurdering.

iFag på mobil

Ved innlogging kan du velge ifag for mobil og ha verktøyet rett i lomma.

Kort om iFag

  • For lærlingen er iFag en nettbasert opplæringsbok.
  • iFag inneholder en fagplan med kompetanse- og opplæringsmål.
  • Lærlingen registrerer timer på kompetansemål og gjør egenvurdering av sine ferdigheter.
  • For lærlingbedriften er ifag et verktøy som letter underveisvurdering og oppfølging av lærlingene.
  • For opplæringskontoret er ifag et administrasjons- og dokumentasjonssystem for lærlinger og bedrifter.
  • Rask oversikt over alle lærlinger, med fokus på å avdekke avvik tidlig.
  • iFag er også tilpasset bruk i videregående skole.
  • Ønsker du å teste Ifag? Ta kontakt med Kari Wilsgård for å få tilsendt brukernavn og passord

Opplæringskontor tilknyttet MLF kan ta i bruk iFag ved å slutte seg til MLF sin rammeavtale for iFag.

For nærmere opplysninger om vilkår og priser, samt konvertering av data, eventuelle tilpasninger og oppstart, kontakt:

DataPower Learning AS, post@datapower.no  

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!