iFag

Elektronisk oppfølgingssystem for lærlinger.

iFag

Med ifag dekker du myndighetenes krav til underveisvurdering.

iFag på mobil

Ved innlogging kan du velge ifag for mobil og ha verktøyet rett i lomma.

Kort om iFag

  • For lærlingen er iFag en nettbasert opplæringsbok.
  • iFag inneholder en fagplan med kompetanse- og opplæringsmål.
  • Lærlingen registrerer timer på kompetansemål og gjør egenvurdering av sine ferdigheter.
  • For lærlingbedriften er ifag et verktøy som letter underveisvurdering og oppfølging av lærlingene.
  • For opplæringskontoret er ifag et administrasjons- og dokumentasjonssystem for lærlinger og bedrifter.
  • Rask oversikt over alle lærlinger, med fokus på å avdekke avvik tidlig.
  • iFag er også tilpasset bruk i videregående skole.
  • Ønsker du å teste Ifag? Ta kontakt med Kari Wilsgård for å få tilsendt brukernavn og passord

iFag for opplæringskontor

Opplæringskontor tilknyttet MLF kan ta i bruk iFag ved å slutte seg til MLF sin rammeavtale for iFag.

For nærmere opplysninger om vilkår og priser, samt konvertering av data, eventuelle tilpasninger og oppstart, kontakt:

DataPower Learning AS, post@datapower.no  

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!