MLF

Innhold

Utdanning

Utdanning innen overfateteknikk gir mange muligheter for et variert, kreativt og spennende yrke. En utdanning i faget gir deg en trygg fremtid fordi vi har stor etterspørsel etter faglærte, og det alltid vil være bygg som skal bygges og restaureres. Du får brukt både kroppen og hodet i jobben, og det finnes mange muligheter for mer utdanning og personlig utvikling.

Om faget

De som jobber med overflateteknikk behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Du jobber både inne og ute, og på både nybygg og gamle bygninger med behov for restaurering og oppussing. Valg av riktig materialer og bruk av ulike metoder og verktøy for å beskytte overflater, forskjønne og lette renhold er viktige arbeidsoppgaver. 

 • Beskytte, vedlikeholde og fargesette nye, ubehandlede og tidligere behandlede overflater innvendig og utvendig
 • Bruke pensel, rull og sprøyte til å påføre beis, olje, lakk og maling
 • Sette opp tapet, vegg- og gulvbelegg
 • Bruke lim og sparkel
 • Legge tepper og vinylgulv
 • Påføre membransystemer og legge gulv i våtrom
 • Restaurering som krever bruk av eldre malingsteknikker

På instagramkontoen vår kan du følge lærlinger i deres arbeidshverdag for å se hva de driver med.

I faget vårt må du vite hvordan farger forholder seg til hverandre og kunne utføre alt arbeid som foregår før ferdigbehandling av en flate. 

Vi jobber ut fra rutiner, tegninger og arbeidsbeskrivelser. Arbeidsmetodene inkluderer både håndverktøy, men også større roboter og maskiner. Det er også vanlig å bruke digitale hjelpemidler, for eksempel for å dokumentere arbeidet.

Å utføre arbeidet på en sikker måte som tilfredsstiller krav til HMS er veldig viktig. Noen ganger  jobber man selvstendig, men ofte er man sammen med kolleger og med andre i byggenæringen, som for eksempel murere, tømrere, elektrikere og rørleggere.

Utdanning

Vg1

Bygg- og anleggsteknikk

For å bli maler/gulvlegger velger du utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk i videregående skole. På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk lærer du grunnleggende kunnskaper for å arbeide innen bygg og anlegg.

Du får:

 • Praktiske smakebiter på alle yrkesfagene i utdanningsprogrammet
 • Kunnskaper og ferdigheter til å anvende forskjellige verktøy
 • Kunnskaper og ferdigheter til å bearbeide ulike materialer
 • Kunnskaper og ferdigheter til å lage enkle konstruksjoner

Inntakskrav
For å bli tatt inn på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk må du ha fullført grunnskole.

Varighet
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk går over 1 skoleår.

Vg2

Vg2 Overflateteknikk

Etter å ha fullført Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, begynner du på Vg2 Overflateteknikk. På Vg2 Overflateteknikk lærer du om behandling av ulike typer overflater i bygg og installasjoner.

Du får nå grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å utføre:

 • Malerarbeid
 • Tapetsering
 • Legging av gulv
 • Fargesetting
 • Enkle dekorative teknikker
 • Helse, miljø og sikkerhet 

Varighet
1 skoleår.

Lærling i bedrift

Etter to år på skole, er du nå klar for lønnet læretid i bedrift.

Nå er du på alvor i gang med fagutdanningen din!

Under læretiden får du:

 • Kunnskaper og ferdigheter til å utføre overflatebehandling med ulike typer materialer både innvendig og utvendig. Grunnmaterialene er maling, sparkel, lim, tapet, veggbelegg og gulvbelegg.
 • Kunnskaper om valg og bruk av riktige verktøy og materialer og er en sentral del av den praktiske opplæringen.
 • Kunnskaper når det gjelder helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring.
 • Instruksjon for å nå kompetansemålene i læreplanen. Det er lærebedriften/opplæringskontoret som sørger for at du får nødvendig opplæring og praksis i henhold til læreplanens kompetansemål. Opplæringen i teoretiske kunnskaper foregår i størst mulig grad i tilknytning til de praktiske arbeidsområdene.

I løpet av læretiden foregår det en fortløpende faglig veiledning og vurdering av deg som lærling. Veiledningen og vurderingen tar utgangspunkt i dine kunnskaper, ferdigheter og holdninger sett i forhold til de faglige kravene og gjennomføres i nær dialog mellom lærebedriften, opplæringskontoret og deg. 

Varighet

Har du fullført Vg2 Overflateteknikk, kan du ta svenneprøven etter to-års læretid.

Har du fullført Vg1 Bygg-og Anleggsteknikk, kan du ta tre år i bedrift før du går opp til svenneprøven.

Det er også mulig å starte rett i bedrift etter ungdomsskolen. Du kan ta yrkesteorien ved siden av læretiden, og gå opp til svenneprøve etter fire år. 

Svennebrev og videre

Svenneprøve

Svenneprøve i malerfaget
Etter fullført opplæring i bedrift kan du avlegge svenneprøve i malerfaget. Svenneprøven er en avsluttende prøve fastsatt av Forskrift til Opplæringslova.

Prøven bedømmes av en egen prøvenemnd, og det er lærebedriften som melder lærlingen opp til fag-/svenneprøve.Dette gjøres gjerne i samråd med lærlingen selv, og med opplæringskontoret.

Ved bestått svenneprøve utstedes svennebrev. Du har da oppnådd yrkesbetegnelsen Maler.

Etter avlagt svennebrev har du mange muligheter videre

Mesterutdanning            Malermester          Deltid/ nett/ samlinger 2 år

Fagskoleutdanning         Bygningsvern       Heltid/deltid/ nettstudie 2 - 4 år
                                          Bygg                      Heltid/deltid/ nettstudie 2 - 4 år

Universitet                      Byggingeniør         Heltid/ Nett/ samlinger 3 år
                                         Videre studier

 

Hvordan er det å jobbe som maler og gulvlegger?

Overflateteknikk er langt mer variert og omfattende enn bare å male. Du får jobbe med alle typer overflater som gulv, vegger og tak i form av ulike arbeidsoppgaver, som både er komplekse og krevende.

Du vil  jobbe  med overflatebehandling av ubehandlet og behandlet underlag, både utvendig og innvendig. Faget omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområde for underlagene.

Du trenger  god materialkunnskap og kunnskap om produksjonsutstyr. Maleren legger gulvbelegg, tapetserer og sparkler. I tillegg trenger du  kunnskap om hvordan underlag og materialer fungerer sammen, og bygge opp et underlag før sluttbehandling. Videre arbeider maleren med tapetsering med blant annet belegg av vinyl, papir og tekstil. Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt i malerfaget.

Gamle hus som er vernet eller fredet trenger også å vedlikeholdes – noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter. Det å jobbe med å føre en bygning tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles restaurering.

For deg med praktisk erfaring, er det enkelt å ta svennebrev som voksen. 

Hvis du kan dokumentere 5-års praksis i faget, trenger du en kun en skriftlig yrkesteoriprøve før du kan ta svenneprøve. Opplæringskontorene holder ofte intensivkurs før prøven slik at du er godt forberedt.

Klar for større utfordringer og mer ansvar?

Mesterutdanningen fra Blimester er nettbasert, støttet av tre fysiske helgesamlinger + nettseminarer. Utdanningen kan gjennomføres på 1,5 år ved siden av jobb. 

Dette lærer du om:
Faglig ledelse
Faglig fordyning og  
Bedriftsledelse

Oppstart neste kull - August 2020

Har du spørsmål om utdanning i malerfaget, ta kontakt: