Tøff ungdom med pensel og malersprøyte

Bli maler

Er du kreativ og liker å jobbe med både kroppen og hodet? Da kan maleryrket være noe for deg! En utdanning innen overflateteknikk er nemlig både spennende, variert og utfordrende. Det er lett å forestille seg at en maler ikke gjør noe annet enn å male vegger – men visste du at jobben faktisk består av mye mer? Overflateteknikk handler i stor grad om å behandle og beskytte ulike overflater som tak, vegger og gulv. Som maler vil du få mulighet til å jobbe både inne og ute, og arbeidet kan variere fra nybygg til eldre bygninger med behov for restaurering og oppussing.

NM i Overflateteknikk 2021

Hva skjer?

Hvor og når?
Hvem deltar?

8 grunner 👊🏼

Lurer du på hva du skal bli? Her er 8 gode grunner til å velge malerfaget!👇🏼

1.   Du får være med å skape noe og se resultater av det du gjør – hver dag! 

2.   Du er nesten garantert jobb etter endt læretid. En trygg fremtid, stabil økonomi og gode arbeidsforhold er blant det som venter deg som profesjonell        maler

3.   Lønn under utdanning. Som lærling mottar du lønn, og slipper å ta opp dyre studielån

4.   Glem klamme kontorer og endeløse møter – I malerfaget får du jobbe både inne og ute

5.   Du får bli en del av et unikt og sammensveiset fagmiljø som hjelper deg på veien

6.   Maleryrket er variert og spennende, og du kan jobbe både alene eller sammen med andre

7.   Nesten 80 % av medlemsbedriftene sier at de ønsker å ansette, men får ikke tak i nok faglært arbeidskraft. Med andre ord; som maler er du svært              ettertraktet på arbeidsmarkedet

8.   Det finnes mange muligheter for deg som ønsker videre utdanning innen overflateteknikk, som for eksempel mester- eller fagskoleutdanning

Visste du dette om malerfaget? 💁🏼‍♂️

Overflateteknikk er langt mer variert og omfattende enn bare å male. Som maler får du jobbe med alle typer overflater som gulv, vegger og tak. Visste du at malere også legger gulv, tapetserer og sparkler?

Visste du at farger er en viktig del av faget? I løpet av utdanningen vil du blant annet lære hvordan farger påvirker oss, hvordan de passer sammen og hvordan lys og omgivelser påvirker de ulike fargene.

Gamle hus som er vernet eller fredet trenger også å vedlikeholdes – noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter. Det å jobbe med å føre en bygning tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles restaurering.

Husk å søke Overflateteknikk innen søknadsfristen 1. mars

 • 85dager
 • 17timer
 • 6minutter

Typiske arbeidsoppgaver 🏡

Så, hva gjør en maler, egentlig? 🤔  Hverdagen som maler er variert, men noe typiske arbeidsoppgaver kan være å:

🎨  Beskytte, vedlikeholde og fargesette nye, ubehandlede og tidligere behandlede overflater innvendig og utvendig

🎨  Bruke pensel, rull og sprøyte til å påføre beis, olje, lakk og maling

🎨  Sette opp tapet, vegg- og gulvbelegg

🎨  Bruke lim og sparkel

🎨  Legge tepper og vinylgulv

🎨  Påføre membransystemer og legge gulv i våtrom

🎨  Restaurere ved bruk av eldre malingsteknikker

🎨  Velge riktige materialer og bruk av ulike metoder og verktøy for å beskytte overflater og gjøre resultatet pent å se på

Utdanning

Vg1

Bygg- og anleggsteknikk

For å bli maler/gulvlegger velger du utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk i videregående skole. På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk lærer du grunnleggende kunnskaper for å arbeide innen bygg og anlegg.

Du får:

 • Praktiske smakebiter på alle yrkesfagene i utdanningsprogrammet
 • Kunnskaper og ferdigheter til å anvende forskjellige verktøy
 • Kunnskaper og ferdigheter til å bearbeide ulike materialer
 • Kunnskaper og ferdigheter til å lage enkle konstruksjoner

Inntakskrav
For å bli tatt inn på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk må du ha fullført grunnskole.

Varighet
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk går over 1 skoleår.

Vg2

Vg2 Overflateteknikk

Etter å ha fullført Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, begynner du på Vg2 Overflateteknikk. På Vg2 Overflateteknikk lærer du om behandling av ulike typer overflater i bygg og installasjoner.

Du får nå grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å utføre:

 • Malerarbeid
 • Tapetsering
 • Legging av gulv
 • Fargesetting
 • Enkle dekorative teknikker
 • Helse, miljø og sikkerhet 

Varighet
1 skoleår.

Lærling i bedrift

Etter to år på skole, er du nå klar for lønnet læretid i bedrift.

Nå er du på alvor i gang med fagutdanningen din!

Under læretiden får du:

 • Kunnskaper og ferdigheter til å utføre overflatebehandling med ulike typer materialer både innvendig og utvendig. Grunnmaterialene er maling, sparkel, lim, tapet, veggbelegg og gulvbelegg.
 • Kunnskaper om valg og bruk av riktige verktøy og materialer og er en sentral del av den praktiske opplæringen.
 • Kunnskaper når det gjelder helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring.
 • Instruksjon for å nå kompetansemålene i læreplanen. Det er lærebedriften/opplæringskontoret som sørger for at du får nødvendig opplæring og praksis i henhold til læreplanens kompetansemål. Opplæringen i teoretiske kunnskaper foregår i størst mulig grad i tilknytning til de praktiske arbeidsområdene.

I løpet av læretiden foregår det en fortløpende faglig veiledning og vurdering av deg som lærling. Veiledningen og vurderingen tar utgangspunkt i dine kunnskaper, ferdigheter og holdninger sett i forhold til de faglige kravene og gjennomføres i nær dialog mellom lærebedriften, opplæringskontoret og deg. 

Varighet

Har du fullført Vg2 Overflateteknikk, kan du ta svenneprøven etter to-års læretid.

Har du fullført Vg1 Bygg-og Anleggsteknikk, kan du ta tre år i bedrift før du går opp til svenneprøven.

Det er også mulig å starte rett i bedrift etter ungdomsskolen. Du kan ta yrkesteorien ved siden av læretiden, og gå opp til svenneprøve etter fire år. 

Svennebrev og videre

Svenneprøve i malerfaget

Etter fullført opplæring i bedrift kan du avlegge svenneprøve i malerfaget. Svenneprøven er en avsluttende prøve fastsatt av Forskrift til Opplæringslova.

Prøven bedømmes av en egen prøvenemnd, og det er lærebedriften som melder lærlingen opp til fag-/svenneprøve. Dette gjøres gjerne i samråd med lærlingen selv, og med opplæringskontoret.

Ved bestått svenneprøve utstedes svennebrev. Du har da oppnådd yrkesbetegnelsen Maler.

Etter avlagt svennebrev har du mange muligheter videre

Mesterutdanning            Malermester          Deltid/ nett/ samlinger 2 år

Fagskoleutdanning         Bygningsvern       Heltid/deltid/ nettstudie 2 - 4 år
                                          Bygg                      Heltid/deltid/ nettstudie 2 - 4 år

Universitet                      Byggingeniør         Heltid/ Nett/ samlinger 3 år
                                         Videre studier

 

Hvordan er det å jobbe som maler og gulvlegger?

Overflateteknikk er langt mer variert og omfattende enn bare å male. Du får jobbe med alle typer overflater som gulv, vegger og tak i form av ulike arbeidsoppgaver, som både er komplekse og krevende.

Du vil  jobbe  med overflatebehandling av ubehandlet og behandlet underlag, både utvendig og innvendig. Faget omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområde for underlagene.

Du trenger  god materialkunnskap og kunnskap om produksjonsutstyr. Maleren legger gulvbelegg, tapetserer og sparkler. I tillegg trenger du  kunnskap om hvordan underlag og materialer fungerer sammen, og bygge opp et underlag før sluttbehandling. Videre arbeider maleren med tapetsering med blant annet belegg av vinyl, papir og tekstil. Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt i malerfaget.

Gamle hus som er vernet eller fredet trenger også å vedlikeholdes – noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter. Det å jobbe med å føre en bygning tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles restaurering.

Er du voksen og tenker at malerfaget er noe for deg?

For deg med praktisk erfaring, er det enkelt å ta svennebrev som voksen. 

Hvis du kan dokumentere 5-års praksis i faget, trenger du en kun en skriftlig yrkesteoriprøve før du kan ta svenneprøve. Opplæringskontorene holder ofte intensivkurs før prøven slik at du er godt forberedt.

Bli mester

Klar for større utfordringer og mer ansvar?

Mesterutdanningen fra Blimester er nettbasert, støttet av tre fysiske helgesamlinger + nettseminarer. Utdanningen kan gjennomføres på 1,5 år ved siden av jobb. 

Dette lærer du om:

Faglig ledelse
Faglig fordyning og  
Bedriftsledelse

 

Har du spørsmål om utdanning i malerfaget, ta kontakt: