Innhold

Styret

Bildet av styret 2019

Bildet er fra 2019. Hele styret har ikke vært samlet i 2020.

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 5. juni 2020:

Tore Knudsen (leder)
Lars Holmaas AS
Øvre Fyllingsvei 81 B, 5162 Laksevåg
Mobil: 930 15 801
E-post: post@lholmaas.no
Laug: Bergen

Sjur Bjar Hansen (nestleder)
Malermestrene AS
Jerikoveien 14, 0667 Oslo
Mobil: 900 86 212
E-post: sjur@malermester.no
Laug: Oslo 

Stine Remmen
Bogstrand AS       
Klubbholmen 6C, 9409 Harstad
Mobil: 909 85 304
E-post: stine@bogstrand.no
Laug: Arktisk

Anna Furhoff Jensen
Malermestrene Jensen AS
Nordre Kullerød 17 C, 3241 Sandefjord
Mobil: 957 35 588
E-post: anna@mesterjensen.no
Laug: Vestfold

Ingar Strand                                                                                                                      
Daglig leder for Opplæringskontoret for overflateteknikk
Ingvald Ystgaards vei 7, 7047 Trondheim
Mobil: 900 87 387
E-post: strand@malermestrene-trondheim.no
Laug: Trondheim 

Terje Kvittingen (vara)                                                                                                            Malermester Terje Kvittingen AS
Borgaveien 23, 5200 Os
Mobil: 918 02 909
E-post: terjkvi@online.no
Laug: Bergen

Marius Opdal (vara)                                                                                                             
Rosenborg Malerteam AS
Fossegrenda 24, 7038 Trondheim
Mobil: 932 48 034
E-post: marius.opdal@rosenborg-maler.no
Laug: Trondheim