1. Arrangementer
  2. NCS Fargeakademiet
I dag

Le Corbusiers Fargeklaviatur

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Kurset gir en innføring i Le Corbusiers teorier om farge i maleri og arkitektur, og spesielt hvordan han praktiserte disse idéene i arkitekturen. illustr.: Anette L'orange Kursbeskrivelse: Farge i tid og rom Fargeharmonisering i arkitektur med Le Corbusier som inspirasjon Det blir fokus på systemet “The Colour Keyboards” (Fargeklaviaturet) som han utviklet for tapetfabrikken Salubra

Kr4200

Fargene forteller – fargepsykologi

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Hvordan påvirker farger oss? Hvilke farger skal man velge til hvilke rom, til mennesker med høy farge sensitivitet og hva da med fargesetting i offentlige miljøer? Hvilken farge bør vurderes ved markedsføring, på emballasje og i andre konsepter hvor farge er viktig? Riktig fargevalg er avgjørende! Kurset vil gi deg innspill for refleksjoner rundt fargevalg

Kr7900

Eksteriør utvendig fargevalg

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

lanlegging og valg ved utvendig fargesetting! Innhold: Kurset setter fokus på valg av eksteriørfarger, lysets, fasadefarger/staffasje og omgivelsens fargepåvirkning utendørs. Grunnkunnskaper om hvordan farger opptrer og påvirkes av det nordiske lyset, er sentralt i kurset. Kurset vil gi deg forståelse, trygghet og argumentasjon til å foreslå farger, fargesammensetninger og skape helhet i omgivelsene når du

Kr6700

Fordypningskurs i farger

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Kurset tar sikte på å utvikle kunnskaper i relasjon til ulike faggruppers arbeid med farger, og går vesentlig dypere inn i forståelsen av farger   Kurset er rettet mot alle som jobber profesjonelt med farger og som kanskje har vært i "gamet" noen år, men som ønsker påfyll, inspirasjon, ideer og kunnskap innen fargeplanleggings prosesser,

Kr12700