Hjem / Røhne Selmer

Avtalen gjelder for medlemsbedrifter og dets 100 %-eide datterselskaper. I tillegg gjelder avtalen for ansatte i disse selskapene som mottar kjøregodtgjørelse som kvalifiserer til kjøp på avtalen.

Rammeavtalen omfatter

  • Nye Ford modeller som enhver tid markedsføres i Norge
  • Lokalmontert ekstrautstyr

Bekreftelse om kjøregodtgjørelsens riktighet skal bekreftes av avdelingsleder forut for hver bestilling, på eget skjema som Ford Motor Norge AS til enhver tid forlanger.

Rabattmatrise for varebiler/personbiler:
Merke/Modell Rabatt på bil Rabatt fabrikk montert utstyr Rabatt originalt tilbehør
Transit Courier 15 % 15 % 10 %
Transit Connect 15 % 15 % 10 %
Transit Custom 16 % 16 % 10 %
Transit 2T 16 % 16 % 10 %
Fiesta 15 % 15 % 10 %
Kuoa 14 % 14 % 10 %
Focus* 14 % 14 % 10 %
Mondeo 15 % 15 % 10 %
S-Max 11 % 11 % 10 %
C-Max 12 % 12 % 10 %
Galaxv 11 % 11 % 10 %
Edoe 11 % 11 % 10 %

* Rabatt gjelder ikke Focus Electric, Focus RS og Mustang. Priser kan gis på forespørsel.

Rabatt på bil og fabrikkmontert utstyr beregnes av bilens listepris, inkl. mva, eks. engangsavgift til staten.

Prisavslag ene gjelder både ved kjøp og leasing. Frakt til andre deler av landet kommer i tillegg.

Rabattmatrise for ansatte som mottar kjøregodtgjørelse eller billønn ihht. retningslinjer som er  beskrevet under:
Merke/Modell Rabatt på bil Rabatt fabrikk montert utstyr Rabatt originalt tilbehør
Fiesta 10 % 10 % 10 %
Kuqa* 10 % 10 % 10 %
Focus* 11 % 11 % 10 %
Mondeo* 12 % 12 % 10 %
S-Max 9 % 9 % 10 %
C-Max 9 % 9 % 10 %
Galaxv 9 % 9 % 10 %
Edqe 9 % 9 % 10 %

* Rabatt gjelder ikke Focus Electric, Focus RS og Mustang. Priser kan gis på forespørsel.

Rabatt gis til ansatte ved kjøp av privat bil forutsatt at den ansatte jevnlig benytter bil i firmaets tjeneste, og mottar fast eller variabel kjøregodtgjørelse for bruken, som etter statens satser tilsvarer kjøring for minimum 6.000 km per år.

RøhneSelmer reserverer seg rett til å endre, reforhandle eller annullere rabatter som vist i Vedlegg 1, dersom markedsforhold skulle endre seg som følge av, men ikke begrenset til, endringer i skatter og avgifter, forhandlermarginer, lansering av nye produkter, vesentlige endringer i Veiledende priser eller spesifikasjonsstandarder, dog etter nærmere forhandlinger med Avtalekunde.

Om det foretas en prisøkning fra fabrikk på en bil som Avtalekunde har bestilt forut for prisøkningen, vil bilen bli fakturert etter prisen som gjaldt på bestillingstidspunkt. Dette forutsetter dog at angjeldende bil leveres så snart den er leveringsklar fra RøhneSelmer. Om prisøkningen skyldes avgifter må denne avgiftsøkningen betales av Avtalekunde.

Denne avtale skal oppdateres med nye betingelser hver gang det lanseres en ny modell eller ved modellfornyelser (facelift). Endringene skal være skriftlige.

Den avtalte rabattengjelder ved kjøp av nye biler som omfattes av denne avtale i avtaleperioden, og som førstegangregistreres, og som skal benyttes i kundens egen virksomhet, enten den kjøpes direkte av kunden, eller av et Leasingselskap som er utpekt av kunden, og som kunden leaser bilen av.

Rabattene i denne avtalen gjelder ikke for nye spesial- eller kampanjemodeller som eventuelt lanseres i avtaleperioden, heller ikke for modeller som leveres av importør til leverandør på spesialbetingelser.  Leverandør vil kunne opplyse nærmere om slike unntakstilfelle.

For biler kjøpt i henhold til denne avtale, vil kunden ikke kunne avhende, selge eller på annen måte overdra biler før det er gått 12 måneder fra levering som ny, uten nærmere godkjenning fra Leverandør. Om dette allikevel skulle forekomme, forbeholder Leverandør seg retten til å si opp denne avtale med umiddelbar virkning etter skriftlig meddelelse, og å kunne kreve rabatten som ble gitt på den aktuelle bilen tilbakebetalt

Denne avtale skal oppdateres med nye betingelser hver gang det lanseres en ny modell eller ved modellfornyelser (facelift). Endringene skal være skriftlige.

PRISER OG BETINGELSER
Bilprisene er basert på Ford Motor Norges (FMN) gjeldende listepriser fratrukket de avtalte rabatter som vist i vedlegg 1. RøhneSelmer vil varsle Avtalekunde om endringer i FMN’s listepriser.

Avtalte rabattsatser på bilmodeller regnes av FMN’s listepriser for bil og fabrikkmontert utstyr eksklusiv engangsavgi ft.

For innredning, dekor og annet utstyr spesifikt for Avtalekunde avtales egne priser etter direkte.

LEVERING
Varebiler/firmabiler som skal gå i de distrikter der RøhneSelmer er representert med egne avdelinger leveres ut hos RøhneSelmer. Biler som skal benyttes i andre deler av landet bestilles og utleveres hos nærmeste lokale Ford forhandler.

Bilene leveres ihht. avtalte spesifikasjoner, ferdig registrert, med gummimatter.varseltrekant, refleksvest og 15 ltr. drivstoff.

Leveringstid er er generelt 3 – 4 måneder fra bestilling.

Basert på bestillingsprognoser fra Avtalekunde vil RøhneSelmer til enhver tid ha biler med Avtalekunde sine spesifikasjoner på lager og i bestilling for å sikre kortest mulig leveringstider.

GARANTI
Ford yter 5 år eller 100.000 km garanti på alle personbiler, og 5 år eller 200.000 km på alle nyttekjøretøy importert til Norge av FMN.

Dersom noen del av kjøretøyet blir defekt på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil før 60 måneder etter levering eller 100.000 km (personbil) 1 200.000 km (nytte), vil delen bli reparert eller skiftet gratis hos autorisert Ford-forhandler.

Alle vedlikeholdsettersyn i henhold til bilens servicehefte og reparasjoner av biler levert under denne avtale, skal foretaes av et autorisert Ford verksted så lenge RøhneSelmer AS har reklamasjonsansvar.

Vår kontaktperson

Kai Robert Jacobsen
Salgssjef RS Fleet
Mobil: 90750100
Sentralbord: 21 50 50 50
Strømsveien 183, 0664 Oslo

krj@rohneselmer.no