Hjem / Om oss / Laug

Arktisk Malermesterlaug
Svein Morten Sørensen
E-post: maleran@online.no
Mobil: 901 33 177

Aust-Agder Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Kjetil Falck
E-post: kjefalck@online.no
Mobil: 901 39 295

Bodø Malermesterlaug
Daniel Abrahamsen
E-post: daniel@bendixen-as.no
Mobil: 951 38 551

Buskerud Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Thomas Iversen
E-post: oldermann@bmbl.no
Mobil: 468 41 694

Harstad Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Arild Bogstrand
E-post: arild@bogstrand.no
Mobil: 908 22 091

Helgeland Malermesterlaug
Bjørn Helge Reitan
E-post: bj-hreit@online.no
Mobil: 958 52 983

Innlandet  Maler og Byggtapetsermesterlaug
Robert Haugseth
E-post: robertmalermester@gmail.com
Mobil: 917 87 711

Kristiansand Malermesterlaug
Svein Einar Vatne
E-post: sveinvatne@gmail.com
Mobil: 915 92 549

Maler- og byggtapetsermestrenes forening i Bergen
Frode Stien
E-post: kontor@maler-byggtapet.no
Mobil: 930 63 343

Møre og Romsdal Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Kåre Johnny Braute
E-post: kjb@braute.no
Mobil: 908 94 651

Nord-Trøndelag Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Marit Dorthea Sjøbakk Rødsjø
E-post: marrod@trondelagfylke.no
Mobil: 976 20 056

Oslo Malermesterlaug
Jens Erik Solberg
E-post: jenseriksolberg@gmail.com
Mobil: 916 93 085

Rogaland Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Tor Njærheim
E-post: tor.njerheim@nysted.no
Mobil: 982 96 080

Sogn og Fjordane Malermesterlaug
Inge Visnes
E-post: ingevisnes@yahoo.no
Tlf. 950 52 922

Telemark Malermesterlaug
Janne Cathrine Staahlen
E-post: staahlen@online.no
Mobil:  922 69 984

Trondheim Malermesterlaug
Inge Martin Utgaard
E-post: imu@utgaard.no
Mobil: 917 49 347

Vestfold Malermesterlaug
Martin Romøren
E-post: martin@romoren.as
Mobil: 915 24 920

Østfold Malermesterlaug
Pål-André Eriksen
E-post: paal@pae.as
Molbil: 913 60 047