Hjem / Om oss / Kontrollkomitéen 

Kontrollkomitéen består av to personer som velges for ett år av gangen. Kontrollkomitéen skal vurdere hvorvidt styret har oppfylt sine plikter etter vedtektene her, og etter de beslutninger som generalforsamlingen har truffet.

Kontrollkomitéen avgir rapport til generalforsamlingen. 

Kontrollkomitéen består av:
Lars Barg, Oslo
Frode Stien, Bergen