Elektroniske kurs

Det er ikke bestandig like enkelt å komme seg til kurssted langt unna. I en hektisk hverdag, eller ved sykdom, er det ikke alltid det passer heller.

Byggenæringens nettskole 

tilbyr nyttige og effektive elektroniske kurs som kan gjennomføres fra hvor som helst bare du har en skjerm. De tilbyr kurs innen blant annet

 • Arbeid i høyden
 • Støykurs
 • Bruk av åndedrettsvern
 • Førstehjelp
 • Sikker bruk av kjemikalier
 • Bygningsfysikk – Uavhengig kontroll
 • Risikovurdering og HMS regelverk
 • Energikrav i teknisk forskrift
 • Stillaskurs
 • Hvordan håndtere asbest
 • Bruk av personløfter
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring:
  • Håndholdt verktøy og bygningssager
  • Varme arbeider
Andre kurs

Byggmesterforbundet  tilbyr også gode og relevante kurs for våre medlemmer. Ta en titt på deres kursoversikt for å se om noe av dette kan passe for deg. Våre MLF-medlemmer tilbys medlemspris.

Noe du savner?

Vi utvikler gjerne kurs som kan forenkle hverdagen i bedriftene.