Hjem / Norsk gjenvinning

Fullt på lageret? Her er 5 grunner til å gjøre ryddejobben nå:

Denne fordelen gjelder for:

Alle medlemmer i Fordelstorget

1. Vi hjelper deg med deklarering slik at du kommer i gang
2. Gratis lån av avskårne 1000 L IBC til kasting av malingsspann med rester
3. Gode priser på transport, eller du kan levere selv inntil 500 kg direkte på mottakene
4. Gode priser på avfall fra maling, lim og lakk, løsningsmidler og annet bransjerelatert farlig avfall
5. Gode priser på beholdere, restavfall, papp og plast

Veldig mange benytter tomt og tørt-ordningen, men likevel blir det ofte rester igjen etter utførte oppdrag. Disse restene klassifiseres som farlig avfall, og det er viktig at de blir behandlet deretter.

Norsk Gjenvinning AS har godkjente avfallsmottak med tillatelser for mottak, sortering, håndtering og riktig omemballering av farlig avfall. Mottakene sørger også for riktig sluttbehandling av de ulike avfallstypene.

Husk: Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- ogdeklarasjonsplikten i henhold til Avfallsforskriften kap 11. Dette gjelder også emballasje dersom den ikke er tom, tørr og herdet.

Benytt deg av det gode tilbudet og lån en 1000 liters IBC palletank gratis nå!

NG tilbyr øvrige priser til Fordelstorgets medlemmer.

Østlandet:

(Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Telemark, Vestfold, Buskerud)

Material Pris (eks mva) Pr Enhet
FA EMBALLASJE OG TILLEGG      
Tillegg – Utfylling av deklarasjon 299 1 ST
FA FLATVOGN    
Flatvogn FA/ADR- Kjøring på time 1 050 1 TI
FA AVFALLSTYPE      
Org. løsemiddel m/halogen – væske – IBC 13 500 1000 KG
Org. løsemiddel m/halogen – væske – fat 13 500 1000 KG
Org. løsemiddel m/halogen – væske – småk 13 500 1000 KG
Org. løsemiddel u/halogen – væske – IBC 5 500 1000 KG
Org. løsemiddel u/halogen – væske – fat 5 500 1000 KG
Org. løsemiddel u/halogen – væske – småk 5 500 1000 KG
Maling lim lakk – væske – IBC 4 300 1000 KG
Maling lim lakk – væske – fat 4 300 1000 KG
Maling småkolli 4 300 1000 KG
Maling lim lakk – fast – IBC 4 300 1000 KG
Maling lim lakk – fast – fat 4 300 1000 KG
Malingsfiller – fast – IBC 4 300 1000 KG
Malingsfiller – fast – fat 8 000 1000 KG
Sprayboks u/isocyanater 9 500 1000 KG
Sprayboks u/isocyanater – IBC 9 500 1000 KG
Sprayboks u/isocyanater -fat 9 500 1000 KG
Sprayboks u/isocyanater – småk 9 500 1000 KG
Isocyanater- IBC 19 000 1000 KG
Isocyanater- fat 19 000 1000 KG
Isocyanater- småk 19 000 1000 KG
Herder – Fat 35 000 1000 KG
Herder – Småkolli 35 000 1000 KG
Øvrige fylker:
Material Pris (eks mva) Pr Enhet
FA EMBALLASJE OG TILLEGG      
Tillegg – Utfylling av deklarasjon 995 1 ST
FA FLATVOGN    
Flatvogn FA/ADR- Kjøring på time 299 1 TI
FA AVFALLSTYPE      
Org. løsemiddel m/halogen – væske – IBC 13 500 1000 KG
Org. løsemiddel m/halogen – væske – fat 13 500 1000 KG
Org. løsemiddel m/halogen – væske – småk 13 500 1000 KG
Org. løsemiddel u/halogen – væske – IBC 5 500 1000 KG
Org. løsemiddel u/halogen – væske – fat 5 500 1000 KG
Org. løsemiddel u/halogen – væske – småk 5 500 1000 KG
Maling lim lakk – væske – IBC 4 990 1000 KG
Maling lim lakk – væske – fat 4 990 1000 KG
Maling småkolli 4 990 1000 KG
Maling lim lakk – fast – IBC 6 900 1000 KG
Maling lim lakk – fast – fat 6 900 1000 KG
Malingsfiller – fast – IBC 7 900 1000 KG
Malingsfiller – fast – fat 7 900 1000 KG
Sprayboks u/isocyanater 12 500 1000 KG
Sprayboks u/isocyanater – IBC 12 500 1000 KG
Sprayboks u/isocyanater -fat 12 500 1000 KG
Sprayboks u/isocyanater – småk 12 500 1000 KG
Isocyanater- IBC 19 000 1000 KG
Isocyanater- fat 19 000 1000 KG
Isocyanater- småk 19 000 1000 KG
Herder – Fat 35 000 1000 KG
Herder – Småkolli 35 000 1000 KG

Alle avfallsprodusenter oppfordres til å gjøre seg kjent med avfallsforskriften.

Følg lenker til våre hjemmesider for nyttig veiledning om leveringskriterier, og hvordan du som avfallsprodusent kan bidra til at ressursene i avfallet ivaretas best mulig. Se også generelle avtalevilkår. Etter 01.05.2016 skal alt farlig avfall deklareres via Avfallsdeklarering.no. Følg lenke for mer informasjon om E-deklarering, og om hvordan Norsk Gjenvinning kan bistå din bedrift med å oppfylle kravene.

Generelle avtalevilkår

Hva kan ikke kastes i containeren?

Avfallsforskriften (lovdata.no)

Les mer om E-deklarering

Vår kontaktperson

Renate Heder
Mob 406 38 737 
renate.heder@ngn.no