Hjem / Medlemsider (lukkede) / MLFs generalforsamling 2021

Praktisk gjennomføring

1. Innkalling, saksdokumenter og påmelding sendt ut 19. april 2021
2. Påmelding senest 30. april
  • Medlemmer som er påmeldt generalforsamlingen innen fristen blir definert som fremmøtt.
  • Du være påmeldt for å kunne motta e-post med en unik lenke til avstemming.
  • Hvert medlem har en stemme for hver maler- eller byggtapetsermester som er ansatt i, eller som eier vedkommende foretak og som møter i generalforsamlingen.
  • Det kan ikke stemmes etter fullmakt.
  • Vi kontrollerer og sender ut lenke til avstemming til alle stemmeberettigede.
3. E-post med lenke til forhåndsavsteming sendes 3. mai

Avstemmingen foregår digitalt 

4. Frist for avstemming, benkeforslag og innsending av skjema settes til 12. mai
5. 28.mai kl. 13 sender vi direktesendt generalforsamling fra Næringslivets Hus

Alle medlemmer har anledning å følge generalforsamlingen direkte på denne siden.
Korte spørsmål og kommentarer under direktesendingen, kan sendes inn underveis. Bruk knappen øverst på siden.

Pålogging til generalforsamling:

Du bruker samme brukernavn og passord som du har i Arbinn og på MLFs nettsider.  
Hvis du aldri har benyttet Arbinn, anbefaler vi at du i god tid før generalforsamlingen får opprettet bruker.

Her får du hjelp til det.

Passive medlemmer, fagpersoner og daglige ledere uten mesterbrev har rett til å følge generalforsamlingen iht. våre vedtekter, men har ikke stemme- eller forslagsrett. Dersom dette gjelder deg, ta kontakt med Fride Walgren, slik at vi kan opprette en midlertidig bruker til deg.

* Unntak: Passivt medlem som har styreverv i MLF eller laug har likevel både stemmerett og forslagsrett i generalforsamlingen.

Tidsfrister:

19.04.21 Sakspapirer sendes ut
30.04.21 Frist for påmelding
03.05.21 Avstemming sendt ut til e-post registrert ved påmelding
12.05.21 Frist for avstemming og benkeforslag 
14.05.21 Evt  benkeforslag sendes ut til ny avstemming
21.05.21 Frist for avstemming ved benkeforslag 
28.05.21 kl. 13> Digital direktesendt generalforsamling fra Næringslivets Hus.
Representanter fra styret og administrasjon er fysisk til stede.