Hjem / Medlemsider (lukkede) / Advokattjenester

MLF tilbyr medlemmene bistand innen både arbeidsrett og selskapsrett.

Arbeidsrett

Medlemmer får fri eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser, ansettelser etc. BNLs arbeidsrettsavdeling yter spisskompetanse innen prosedyre for de alminnelige domstoler og for arbeidsretten. BNLs advokater har lang erfaring og kan kontaktes direkte pr. telefon eller e-post og har normalt svært rask responstid i arbeidstiden.

Advokat Bjarne Brunæs, mobil: 908 33 783
Advokat Iselin Bauer Seeberg, mobil: 952 18 569
BNLs rådgiver Iwona Kilanowska, mobil: 982 04 751 bistår også bedriftene med rådgivning innen HMS og arbeidsgiverpolitikk.

Selskapsrett

Innen selskapsrett har MLF en løpende rammeavtale med Kvale Advokatfirma. Kvale tilbyr juridisk bistand innen bl.a. anbud, kontrakt, tvister og selskapsrett. MLFs kundeansvarlig er Advokat Fredrik Frøshaug  og han kan treffes på mobil: 920 31 403. Han oppfordrer MLFs medlemmer til å ha lav terskel for å ta kontakt med små og store spørsmål.

Rammeavtalens omfang

Det tilbys gratis innledende juridisk bistand og korte konsultasjoner. MLF dekker deretter 3 timer advokatbistand, gjeldende fra 25.01.18. Medlemmene må betale for benyttede ressurser dersom saken utvikler seg utover gratis tilbudet fra MLF. Kvale vil være tydelige overfor medlemmene dersom det opprettes et fakturerbart oppdrag utover bistanden som dekkes av MLF.

Priser

Kvale baserer sine honorarer i hovedsak på medgått ressursinnsats justert for oppnådde resultater og de interesser som ivaretas ved utførelsen av oppdraget.

Følgende timesatser vil gjelde for 2022 (eks. mva.):

For arbeid utført av partnere kr 2 400, -.
For arbeid utført av senior- og ansvarlige advokater kr 2 300, -.
For arbeid utført av andre advokater/fullmektiger kr 2 000, -.

Gjennomsnittlig fakturert timepris vil ikke overstige kr 2 200, – for et ordinært oppdrag. Medlemsbedriftene må i tillegg godtgjøre Kvale for faktiske utgifter. Timeprisene reflekterer en gjennomsnittlig rabatt på ca. 50 % i forhold til Kvales ordinære timepriser.