Juridisk bistand

2 av advokatene i BNL
Arbeidsrett

Medlemmer får fri og ubegrenset eksperthjelp i forbindelse med blant annet permitteringer, oppsigelser, ansettelser og HMS. BNLs arbeidsrettsavdeling har spisskompetanse innen prosedyre for de alminnelige domstoler og for arbeidsretten. Ta kontakt, og husk at det er bedre å spørre om råd tidlig i prosessen.  

Selskapsrett

MLF har avtale med Kvale Advokatfirma som leverer tjenester innen bl.a. anbud, kontrakt, tvister og selskapsrett. Kvale tilbyr fri innledende rådgivning til medlemmer, og MLF dekker videre 3 timer fri juridisk bistand. Kvale har stor kjennskap til de vanligste kontraktsformene i bransjen, (deriblant Håndverksloven, Bustadopføringsloven og NS 8405-8417) og kan hjelpe deg med disse.

Kvale bistår også med kurs i kontraktsrett som holdes både sentralt og lokalt, og kan skreddersys for din bedrift. 

Lokal rådgivning

NHO har 10 regionforeninger med 16 lokale regionskontor som tilbyr deg rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse der du er.