Hjem / Medlem / Hva koster det?

Medlemskontingent
Medlemskontingent til MLF for 2022 skal være kr 2 700 i mesteravgift.
Medlemskontingent for passive medlemmer er kr 500.
Passive medlemmer over 67 år, og/eller uførepensjonister er fritatt for medlemskontingent.

Serviceavgift til MLF 
Grunnlaget for utmåling av serviceavgift er omsetningen i medlemsforetaket. Kun omsetning som er knyttet til malerarbeid/byggtapetserarbeid skal inngå i grunnlaget.

Grunnlaget knytter seg til årsomsetningen.

Alle bedrifter betaler en fast serviceavgift på kr 1 800.

Bedrifter med omsetning i 2022 (kr)
Fra 1,3 millioner til 10 millioner     0,20 %
Fra 10 millioner til 20 millioner      0,15 %
Fra 20 millioner til 30 millioner      0,10 %
Fra 30 millioner til 100 millioner    0,05 %
Over 100 millioner                         0,01 %

Alle medlemsbedrifter betaler kr 1 100 i IFI-avgift.

Utjevningstillegg i serviceavgiften
Bedrifter uten tariffavtale betaler i tillegg kr 200 per ansatt.

Kontingent/serviceavgift til lokalt laug
Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen. De enkelte laug fastsetter selv sine satser og disse kan derfor variere.

Fradragsrett
Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2 % av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret. Serviceavgiften til MLF er fradragsberettiget i sin helhet.

Tilbake til Bli medlem