Hjem / Matrix Yrkesskadeforsikring

Som medlemsbedrift i Fordelstorget får du svært gode betingelser på obligatorisk yrkesskadeforsikring

Forsikringspremien regnes ut basert på antall forsikrede og type arbeidsoppgaver de utfører. Premien skal IKKE innberettes som lønn på den enkelte.

Yrkesskadeforsikring dekker de ansatte økonomisk dersom de blir påført arbeidsrelaterte skader i arbeidstiden. Forsikringen omfatter også sykdommer som er godkjent som yrkessykdommer av Rikstrygdeverket. Skader påført til/fra arbeid dekkes ikke av forsikringen/loven.

Forsikringen dekker de ansatte dersom skaden/sykdommen medfører dødsfall, uførhet (nedsatt arbeidsevne) eller invaliditet (permanent skade på kropp eller sanser, for eksempel avkuttet finger eller blindhet), og gir den ansatte/de etterlatte en kontantutbetaling som er fritatt inntektsskatt. I tillegg dekker forsikringen påførte og fremtidige merutgifter som følge av skaden/sykdommen.

Fra 1. januar 1990 ble arbeidsgivere pålagt å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper til fordel for arbeidstakere. Forsikringen dekker økonomiske tap som er oppstått ved yrkesskade eller yrkessykdom.

Kontakt

For mer informasjon og bestilling, kontakt Daniel Bakketeig tlf: 23 20 79 61, daniel@matrixinsurance.no