Klageordning

hånd legger et kort med sur smiley i en boks

Hvordan går du frem hvis du vil klage?

Dersom du mener at jobben ikke er utført slik dere ble enige om, bør du først prøve å bli enig med bedriften om å rette opp eventuelle feil. Blir dere ikke enig om en løsning, så kan vi få en uavhengig fagperson til å vurdere arbeidet som er utført, forutsatt at jobben er gjort av en av våre medlemsbedrifter. Kontakt oss for å informasjon om hvem du kan henvende deg til lokalt (vår lokale skjønnskomite).  

Finn en malermester her!