Seriøse voksne malere med malerutstyr

Finn en malermester!

Hvorfor velge en mester?

En malermester har svennebrev i bunn som innebærer fire års yrkesutdanning. Etter dette har han/hun to-årig mesterutdanning som også har gitt solid erfaring. For å bli opptatt som medlem i Malermestrenes Landsforbund er det et krav at bedrifter har tilknyttet en mester. Velger du en av våre malermesterbedrifter, får du kvalitet gjennom høy fagkompetanse basert på lange håndverkstradisjoner.

Som kunde får du god rådgiving, fagmessig utførelse og maksimal trygghet. Mestermerket er et kvalitetsstempel. En mester ivaretar også miljømessige hensyn ved utførelse av arbeidet og ser fordelene i moderne materialer, redskaper og teknikker. Fagkunnskap gir trygghet! 

Våre medlemmer hjelper deg!

Skal du ha utført maler- eller byggtapetserarbeider, er det flere gode grunner til å velge Malermestrenes Landsforbund (MLF) sine medlemmer. Fagkunnskap gir trygghet, og er en lønnsom investering. En ekstra trygghet er å velge en lokal bedrift som ikke forsvinner neste dag, og som gir garanti for utført kvalitetsarbeid.

Seriøsitet

Vår bransjeorganisasjon jobber for å ivareta seriøsitet og fagstolthet. Våre medlemmer er profesjonelle håndverksbedrifter, og av de kan du forvente håndverksmessig kvalitet. Malermestrenes Landsforbund er tilsluttet Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon.

BNLs seriøsitets veileder – trykk her.

Fagkompetanse

Alle våre medlemsbedrifter har kompetanse i form av mesterbrev i maler- eller byggtapetserfaget. Det er et krav for å bli medlem hos oss. For å bli mester, trenger man først svennebrev i faget, som er fire års fagutdanning. Deretter tar man mesterutdanning, med fag innen ledelse og prosjektstyring, over 1 - 4 år (heltid/deltid). 

Oppdaterte på regelverk og faglige løsninger

Vi driver kontinuerlig informasjonsarbeid og tilbyr etterutdanning til våre medlemmer, slik at de hele tiden kan holde seg oppdatert på nye myndighetskrav og faglige løsninger. Vi utvikler også hjelpemidler til medlemsbedriftene, som for eksempel kvalitetssikring- og HMS-system.

Lokal tilknytning

Vi er representert i alle deler av landet med 18 laug. Det er en trygghet at bedriften du bruker er etablert i ditt lokalområde og kommer til å finnes der også i lang tid etter at oppdraget er avsluttet.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!