Laug

Oslo Malermesterlaug:
Jens Erik Solberg
E-post: jenseriksolberg@gmail.com/tlf. 916 93 085

Østfold Malermesterlaug:
Pål-Andrè Eriksen
E-post: paal@pae.as/tlf. 913 60 047

Buskerud Maler- og Byggtapetsermesterlaug:
Thomas Iversen
E-post: thomas.iversen@jotun.no/tlf. 468 41 694

Hedmark og Oppland Maler- og Byggtapetsermesterlaug:
Robert Haugseth
E-post: robertmalermester@gmail.com/tlf. 917 87 711

Vestfold Malermesterlaug:
Martin Romøren
E-post: martin@romoren.as/tlf. 915 24 920

Telemark Malermesterlaug:
Janne Cathrine Staahlen
E-post: telemarkmalermesterlaug@gmail.com/tlf. 922 69 984

Aust-Agder Maler- og Byggtapetsermesterlaug:
Kjetil Falck
E-post: kjefalck@online.no/tlf. 901 39 295

Kristiansand Malermesterlaug:
Svein Einar Vatne
E-post: sveinvatne@gmail.com/tlf. 915 92 549

Rogaland Maler- og Byggtapetsermesterlaug:
Tor Njærheim
E-post: post@malermesterlauget-rogaland.no/tlf. 982 96 080

Maler- og byggtapetsermestrenes forening i Bergen:
Frode Stien
E-post: kontor@maler-byggtapet.no/tlf. 930 63 343

Sogn og Fjordane Malermesterlaug:
Inge Visnes
E-post: ingevisnes@yahoo.no/tlf. 950 52 922

Møre og Romsdal Maler- og Byggtapetsermesterlaug:
Kåre Johnny Braute
E-post: kjb@braute.no/tlf. 908 94 651

Trondheim Malermesterlaug:
Terje Myrseth
E-post: post@osvaldgjeto.no/tlf. 982 35 222

Nord-Trøndelag Maler- og Byggtapetsermesterlaug:
Marius Enes
E-post: marius.enes@enes-olsen.no/tlf. 952 20 383

Helgeland Malermesterlaug:
Tove Nygaard Larsen
E-post: ny-ma@online.no/tlf. 932 17 643

Bodø Malermesterlaug:
Sten Andre Yttervik
E-post: sten@nicohandverk.no/tlf. 976 53 661

Harstad Maler- og Byggtapetsermesterlaug:
Arild Bogstrand
E-post: arild@bogstrand.no/tlf. 908 22 091

Arktisk Malermesterlaug:
Svein Morten Sørensen
E-post: maleran@online.no/tlf. 901 33 177