Hjem / Forbruker / Forbrukeravtaler 

Vi oppfordrer både medlemsbedrifter og forbrukere til å bruke skriftlige avtaler. Kontrakter gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om, slik at man unngår uenigheter og konflikter underveis og ved oppgjør.

Malermestrenes Landsforbund anbefaler å benytte standard kontakter utarbeidet etter Håndverkertjenesteloven som du finner på Forbrukerrådets sider.

Se også Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

Kontrakten kan brukes for avtaler om mindre og mellomstore arbeider på fast eiendom, men ikke for nyoppføring av bolig eller annet arbeid som gjøres som del av dette.

Kontrakt håndverkertjenester under ca. 200 000 kr (2G)

Kontrakt håndverkertjenester over ca. 200 000 kr (2G)

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2022 kr kr 111 477.

Kontrakten er utarbeidet av av Standard Norge, Forbrukerrådet, Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Malermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi.