Hjem / Forbruker / Forbrukeravtaler 

Vi oppfordrer både medlemsbedrifter og forbrukere til å bruke skriftlige avtaler. Kontrakter gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om, slik at man unngår uenigheter og konflikter underveis og ved oppgjør.

Malermestrenes Landsforbund anbefaler å benytte standard kontakter utarbeidet etter Håndverkertjenesteloven som du finner på Forbrukerrådets sider.

Se også Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

Kontrakten kan brukes for avtaler om mindre og mellomstore arbeider på fast eiendom, men ikke for nyoppføring av bolig eller annet arbeid som gjøres som del av dette.

Kontrakter for kjøp av håndverkstjenester over og under 2G, ca 200.000 kroner finner du her

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2023 kr kr 118 620.

Kontrakten er utarbeidet av av Standard Norge, Forbrukerrådet, Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Malermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi.