Seriøs voksen maler med pensel og hjelm

Forbrukerhjelp

Skal du ha utført gulv- eller malerarbeider, er det flere gode grunner til å velge våre medlemsbedrifter

Vi hjelper deg!

Fagkunnskap gir trygghet og er en lønnsom investering. Vi anbefaler å velge en lokal bedrift som ikke forsvinner neste dag, og som gir garanti for utført arbeid.  Som en landsdekkende bransjeforening for mesterbedrifter, jobber vi for økt fagkunnskap og å ivareta seriøsitet og stolthet i faget. Våre medlemmer er profesjonelle håndverksbedrifter, og av dem kan du forvente håndverksmessig kvalitet. Vi tilbyr derfor en egen Forbrukergaranti, som gir forbrukeren trygghet på at arbeidet blir skikkelig utført.

Sjekkliste ved bruk av håndverkere

  1. Undersøk markedet
  2. Sjekk referanser og foretaksregister
  3. Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter
  4. Be om skriftlig tilbud
  5. Skriv kontrakt
  6. Avtal tilleggsarbeider skriftlig
  7. Avslutt oppdraget formelt

Fagkompetanse

Alle våre medlemsbedrifter har kompetanse i form av mesterbrev i maler- eller byggtapetserfaget. Det er et krav for å bli medlem hos oss. For å bli mester, trenger man først svennebrev i faget, som er fire års fagutdanning. Deretter tar man mesterutdanning, med fag innen ledelse og prosjektstyring, over 1 - 4 år (heltid/deltid). 

Oppdaterte på regelverk og faglige løsninger

Vi driver kontinuerlig informasjonsarbeid og tilbyr etterutdanning til våre medlemmer, slik at de hele tiden kan holde seg oppdatert på nye myndighetskrav og faglige løsninger. Vi utvikler også hjelpemidler til medlemsbedriftene, som for eksempel kvalitetssikring- og HMS-system.

Seriøsitet

Vår bransjeorganisasjon jobber for å ivareta seriøsitet og fagstolthet. Våre medlemmer er profesjonelle håndverksbedrifter, og av de kan du forvente håndverksmessig kvalitet. Malermestrenes Landsforbund er tilsluttet Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon.

BNLs seriøsitets veileder – trykk her.

Lokal tilknytning

Vi er representert i alle deler av landet med 18 laug. Det er en trygghet at bedriften du bruker er etablert i ditt lokalområde og kommer til å finnes der også i lang tid etter at oppdraget er avsluttet.

Skriftlighet og avtaler

Et viktig råd, enten det er en stor eller liten jobb som skal gjøres, er å alltid skrive kontrakt med beskrivelse av de arbeider som skal utføres. Forslag til kontrakt finner du hos Forbrukerrådet, som er utarbeidet i samarbeid med Standard Norge, forbrukermyndighetene og partene i byggenæringen. MLFs medlemmer har  tilgang til alle byggblankettene.

Tvisteløsning

Skulle det allikevel oppstå en tvist underveis i oppdraget, eller etter at arbeidet er ferdig utført, har MLF lokale skjønnskomitéer i alle landets distrikter som kan behandle saken din.

MLF er tilsluttet Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon. Byggenæringens Landsforening har utarbeidet en egen seriøsitetsveileder.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!