Artikler
Fortsatt prisøkning på materialer og byggevarer – utfordringer i kontrakt

Prisstigningen på materialer og byggevarer i bygg- og anleggsbransjen var vesentlig i 2021 og førte

Landsmøte 20. – 22. mai 2022

I samarbeid med Oslo Malermesterlaug har vi gleden av å invitere til en innholdsrik helg

Medlemsundersøkelsen 2022 – Flertallet er positiv til innleieforbud

Innleieforbud, kompetansebehov og organisasjonstilhørighet er de viktigste sakene i MLFs ferske medlemsundersøkelse.

Webinar om varslede innstramminger og mulig forbud mot innleie i Osloregionen

Regjeringen har varslet ytterligere innstramminger i innleieregelverket og mulig forbud mot innleie fra bemanningsbedrifter i

Enda viktigere å engasjere faglærte fra 1. januar

Rørentreprenørene Norge inviterer til gratis medlemswebinar om endringer i avhendingsloven og inviterer MLFs medlemmer til

Kompensasjonsordningen omfatter lærlinger

Regjeringen la i dag frem nye kompensasjonsordninger som også omfatter lærlinger. Vi har oppdatert arbinn-sidene

Webinar om smitteverntiltak og anbefalinger for byggenæringen med Espen Rostrup Nakstad

BNL inviterer medlemmene til webinar om smitteverntiltak og anbefalinger for byggenæringen med Espen Rostrup Nakstad

Oppdatert bransjestandard for smittevern på bygg- og anleggsplasser

Økt smitte og nye tiltak fører til behovet for å gjeninnføre bransjestandarden. Byggeplasser bør drives

Testplikt etter ankomst til Norge gjelder også grensependlere

Fra og med 3. desember 2021 må alle som kommer til Norge teste seg etter

Første uka på jobb for BNL-sjef Nina Solli

Den nye administrerende direktøren i BNL, Nina Solli, hadde sin første arbeidsdag ved kontoret mandag.

NS 3420-T Maler- og beleggarbeider – Rettelsesblad 2021 – Samkjøring av generell regel for fratrekk for åpninger ved arealberegning

NS 3420 – Del T:2019+AC:2021 Maler- og beleggarbeider fastsettes 1. desember 2021. En viktig rettelse

MLF vurderer å tre ut av BNL

Etter en diskusjon om organisasjonstilhørighet under MLFs representantskapsmøte i Sandefjord nå i oktober, er

Gjeninnføring av karanteneplikt fra blant annet Polen

Smitte øker i mange europeiske land, noe som fører til at det er igjen krav

Sander og Leon vant NM i Overflateteknikk

Norges beste malerlærling heter Sander Kvittingen og den beste gulvleggerlærlingen er Leon Seilen. Det sto

Leon Seilen, 23 år fra Osterøy

Leon spiller gitar i to band og har holdt på med musikk hele livet. Han