To tariffoppgjør i byggenæringen er vedtatt

Nyhet

Publisert

Hammer

Fredag 6. mai 2022 ble resultatet av uravstemningen klart. Forhandlingsforslagene for Fellesoverenskomsten for byggfag 2022-2024 og Overenskomsten for byggeindustrien 2022-2024 er nå vedtatt.

82,65 prosent av medlemmene til Fellesforbundet sa ja til FOB og 78,44 prosent sa ja til Overenskomsten for byggeindustrien. NHO-bedriftene som er bundet av de ulike overenskomstene har også gitt sin tilslutning til oppgjøret.. NHO-bedriftene som er bundet av de ulike overenskomstene har også gitt sin tilslutning til oppgjøret.

Bedriftene skal nå gjennomføre oppgjøret i henhold til forslaget, som ble oversendt de tariffbundne bedriftene etter mekling.

Protokollene finner du her!  

Det vil bli sendt ut nye overenskomster til de tariffbundne bedriftene når disse er ferdigstilt.

Lokale forhandlinger kan nå gjennomføres i samsvar med overenskomstens § 2-3 Lokale lønnsfastsettelser.

Følg med for mer informasjon på BNLs tariffsider.

Les mer om lokale forhandlinger her
Hvis du har spørsmål knyttet til tariffoppgjøret eller lokale forhandlinger, kan du ta kontakt med BNLs advokater.