Strengeste innreiseregler siden 12. mars

Nyhet, Arbeidsliv, HMS

Publisert

Fly

Regjeringen varslet onsdag kveld at de strammer kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn til Norge.

Regjeringen skriver i en pressemelding at de gjør dette for å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset. Innstrammingene kommer på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021.

De nye innreisereglene kommer i tillegg til et omfattende system ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene.

– Dette kan bli svært krevende for mange bedrifter i næringen, men det vil ramme ujevnt. Vi har veldig mange  utenlandske arbeidstakere i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Mange av de er svenske arbeidstakerne er dag-/ukependlere som tidligere har hatt unntak fra både innreisebegrensninger og fra karantene i arbeidstiden.

– Akkurat nå kan den største utfordringen bli de svenske pendlerne, samt de prosjektene der man baserer seg på at pendlere fra utlandet jobber i innarbeidingsordninger, sier Jon Sandnes videre.

Regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker.

Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket:

 • utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)
 • Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.
 • Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.
 • Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise:

 • Utlendinger som er bosatt i Norge
 • Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon
 • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • Sjømenn og personell innen luftfart
 • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport
 • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten  

Som et utgangspunkt for hva som anses som kritiske samfunnsfunksjoner kan det ses hen til følgende liste over fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg, herunder apotek og renhold
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

For nærmere informasjon, les HER.

Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene. 

For ordens skyld presiseres det at alle norske borgere kan fortsatt reise inn i Norge.

Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021. Utlendinger som har påbegynt en reise til Norge før ikrafttredelse, gis likevel adgang til innreise.