MLF PRO - NYHET - Enkel importmulighet timeliste/lønn

PC skjerm

Nå kommer vi med en nyhet i MLF PRO som mange har ventet på. Nå blir det mulig på en enkel måte å importere timedata fra timelistemodulen til ditt lønns- og regnskapssystem og å få automatisert denne prosessen ytterligere.

Funksjonen ligger klar for Visma og Uni Economy, og vil utvides til å gjelde opp mot andre system fortløpende ved behov. De ansatte registrerer sine timelister i appen, og sender inn til system. Prosjektleder/ administrator kan redigere timelistene og importere til eget lønnssystem med noen få tastetrykk.

I dette webinaret lærer du hvordan du tar funksjonen i bruk.

Kursleder vil være systemutvikler Trond Hansen. Kari Wilsgård er tilgjengelig for spørsmål.

Meld deg på HER.