Godkjenningsordning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Bilde fra hotelrom

Det har kommet inn mange spørsmål knyttet til den nye godkjenningsordningen som Arbeidstilsynet forvalter, om innkvartering av arbeidstakere i karantenetiden. Arbeidstilsynet har lagt ut informasjon om ofte stilte spørsmål om ordningen.

Dette er en ordning som kun gjelder når arbeidsgiver stiller innkvartering til disposisjon for sine ansatte. Og det er viktig å presisere at hovedregelen er at utenlandske arbeidstakere skal på et karantenehotell straks de kommer til norskegrensen.

Vi har svart ut mange spørsmål etter at ordningen ble innført, og på arbeidstilsynet.no finner dere svar på ofte stilte spørsmål om ordningen.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/