24 timers-regel for negativ test ved innreise

Nyhet, Arbeidsliv, HMS

Publisert

sprøyte

Regelen gjelder ikke for utlendinger som er bosatt i Norge. I tillegg til negativ test før innreise til Norge, gjelder det et krav om obligatorisk testing etter ankomst til Norge.

Fra og med klokken 24.00 natt til mandag 25. januar er kravet om å fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge blitt endres fra 72 timer til 24 timer. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.  Dette vil åpne for reisende fra andre kontinent med lang reisetid. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Kravet om å fremvise negativ test gjelder utlendinger som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt. Det er imidlertid viktig å være klar over at kravet om negativ test ikke gjelder for norske borgere, personer som jevnlig pendler mellom Norge og Finland og Sverige samt heller ikke utlendinger som er bosatt i Norge, eller personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten. Dersom dokumentasjonen er utilstrekkelig, risikerer personen å bli bortvist. For utlendinger som reiser til Norge etter å ha fått innvilget søknad om oppholdstillatelse, gjelder som hovedregel kravet om negativ test, med unntak av utlending som omfattes av utlendingslovens regler om familieinnvandring nevnt i bokstav g.

I tillegg til kravet om fremvise negativ test før innreise til Norge gjelder det krav om obligatorisk testing etter ankomst til Norge for de som de siste 10 døgn før ankomst til Norge har opphold seg i et rødt land med karanteplikt. Testen skal tas ved grenseovergangsstedet i Norge og testen skal være antigen hurtigtest eller PCR-test. Ved positiv antigen hurtigtest skal personen ta PCR-test innen et døgn etter ankomst. Myndighetene kan i grensekontrollen gi anvisning på hvilken teststasjon den reisende er pliktig til å teste seg ved umiddelbart etter innreise.

Enkelte grupper er unntatt fra kravet om obligatorisk testing. Det gjelder blant annet svenske og finske arbeidspendlere, sjåfører av langtransport  og personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.