MLF

Innhold

Supergruppe MLF PRO

Har du spørsmål om hvordan man kan bruke og tilrettelegge systemet best mulig? Ønsker du å snakke med noen som bruker MLF PRO aktivt i dag?

Ta gjerne kontakt med våre superbrukere:

Roy Sindre Aarvik
Formann
Rosenborg Malerteam AS
Telefon 93 41 07 27
Superbruker på prosjekstyring, risikoledelse, sjekklister og bilder

Siv Anita Ersdal Le Grange
Kontor/administrasjon 
Buer Gruppen AS
Telefon 91 92 13 43 
Superbruker på prosjekstyring, kompetanse og personalstyring.

Siv Eidsvik 
Kontor/administrasjon
Malermester Kvittingen AS
Telefon 91 39 95 91
Superbruker på timelister