MLF

Innhold

Anbefalinger om smittevern på byggeplass - tilrettelegging for fortsatt drift

Nyhet

Publisert

Anbefalingene er oppdatert 30.03 og finnes i både engelsk og polsk versjon. Anbefalingene er publisert av BNLs krisestab.

Anbefalinger om smittevern er oppdatert 30.03.