MLF

Innhold

Smittevern på byggeplass

Nyhet

Publisert

to malere med smittevernutstyr som vasker hender

Anbefalingene er oppdatert 5. mai og inneholder nå også instrukser for at utenlandske ansatte skal kunne fortsette sitt arbeid ved retur til Norge under tilrettelagt karantene på arbeidsplassen.

I tråd med de politiske signalene om å åpne samfunnet opp gradvis etter nedstengning på grunn av strenge smittevernstiltak, foreligger nå reviderte anbefalinger fra BNL om smittevernstiltak.

Les om de nye anbefalingene her.

BNL har også utarbeidet  anbefalinger som gjelder karantene i kombinasjon med utførelse av byggearbeid for utenlandske arbeidstakere som har faste arbeidsforhold i Norge og pendlere som blir rammet av lokale karanteneregler.  Smittevernhensyn må fremdeles ivaretas etter BNLs anbefalinger om smittevern, og praktisk tilrettelegging må vurderes fra byggeplass til byggeplass. Les mer om instruks for pendlere her.