MLF

Innhold

  • MLF
  • Artikler
  • Mesterutdanning gir små- og mellomstore bedrifter verdifull lederkompetanse

Mesterutdanning gir små- og mellomstore bedrifter verdifull lederkompetanse

bildet viser mesterbrev logoen

Undersøkelser viser at det er stort behov for høyere yrkeskompetanse i håndverksfagene. Nå er det muligheter for å søke fylket om ekstra penger til bedriftsintern opplæring med formål om å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Mesterutdanningen er en leder- og etablererutdanning særskilt innrettet mot å sikre seriøs drift, faglig høyt nivå og innovasjon i små- og mellomstore bedrifter. Utdanningen bygger på fag- eller svennebrev i et mesterfag og praksis som selvstendig yrkesutøver. Mesterutdanningen er modulbasert, og kan tilpasses de støtteordningene som nå bygges opp i regionene.

Tilbydere av mesterutdanning:
Blimester.com (byggfagene)
Folkeuniversitetet (alle mesterfag, kontakt regionkontorene