Innhold

Krisepakke, enighet om omsorgspenger og sykelønn

Nyhet

Publisert

Bildet viser landsforeningslederne utenfor statsministerens kontor

Jon Sandnes (BNL) utenfor SMK 15. mars 2020 sammen med Petter Haas Brubakk (NHO Mat og Drikke), Kristin Krohn Devold (NHO Reiseliv).

I dag varslet Stortinget om enighet at det blir tre dagers arbeidsgiverperiode ved sykelønn og når ansatte er i omsorgspermisjon. Dette er viktige tiltak som vil avhjelpe likviditeten til bedriftene og ansatte en trygg inntekt, sier Jon Sandnes.