MLF

Innhold

Flere utdanningstilbud til permitterte

to malere som leser og peker i papir med tabell

Regjeringen og Stortinget har lagt frem en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Pengene skal gå til tiltak for utdanning og faglig påfyll for permitterte.

Med et rekordhøyt antall ledige er det svært viktig at vi utnytter tiden til kompetansebygging, sier Jørgen Leegaard i BNL. Tiltakene må være målrettede og kunne kan komme i gang raskt, og samtidig må de gi kompetanse som er relevant for bedriftene i tiden fremover.

100 millioner skal gå til bransjeprogram. Det er veldig positivt at man bruker eksisterende ordninger som vi vet fungerer, som bransjeprogrammet for byggenæringen og industri, sier Leegaard.

Styrken i programmet er at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden definerer kompetansebehovet og på den måten sikrer at det er relevant for bedriftene. 

Nå opprettes det seks nye bransjeprogrammer, hvorav ett går til anleggsbransjen. I tillegg utvides bransjeprogrammet for byggenæringen og industri blir utvidet. Dette er bra, sier Leegaard.

Leegaard understreker at tiltakene i krisepakken må gjennomføres ubyråkratisk, og det må legges stor vekt å digitale løsninger i gjennomføringen.  

 

Dette er kompetansepakken:  

  • 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
  • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring
  • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
  • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte

I tillegg er det bevilget 250 millioner kroner til fylkeskommunene, som bedriftsintern opplæring.