MLF

Innhold

Har du pendlere med karanteneutfordringer?

hjelm og malingsbokser

Arbeidspendlere kan rammes av lokale og nasjonale karanteneregler. BNL har nå utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med arbeid.

Byggenæringen har stort behov for både innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft som mange andre store næringer som landbruk og industrien. Disse næringene blir nå rammet av både lokale og nasjonale karanteneregler. 


Mange pendler mellom hjemsted utenfor Norge (hovedsakelig innen EØS) og arbeidstedet i Norge. I landbruket ser vi eksempler på at karantene gjennomføres i kombinasjon med utførelse av arbeid.

– Det bør kunne være mulig å legge til rette for tilsvarende praksis i byggenæringen hvor gjennomføring av karantene på arbeidsstedet kan kombineres med utførelse av byggearbeid, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I dette ligger det blant annet at ansatte og annet personell i arbeidsforhold skal kunne fortsette sitt arbeid ved reiser i Norge/retur til Norge fra hjemstedet under forutsetning om tilrettelagt karantene på arbeidsplassen. Arbeidstakere må medbringe bekreftelse av arbeidsforholdet for fremvisning på grensen.

Se Forslag til kombinasjon av karanteneopphold med utførelse av arbeid.  

 Se smittevern på byggeplass