Endring i reglene for utstedelse av pensjonskapitalbevis fra nyttår

Nyhet, Arbeidsliv, Tall og fakta

Publisert

Endringen trer i kraft 1. januar 2021.

Stortinget vedtok i vår å innføre egen pensjonskonto. Det ble samtidig bestemt at ansatte som har vært medlem i pensjonsordningen i mindre enn 12 måneder skal få med seg den opptjente kapitalen i et pensjonskapitalbevis. Tidligere har disse midlene blitt tilført bedriftens innskuddsfond.   

 

Endringen av 12-månedersregelen trer i kraft 1. januar 2021.  

Når det gjelder pensjonskonto siktes det fortsatt mot innføring 1. januar 2021, men dato vil bli endelig besluttet når man ser at nødvendige tekniske løsninger og utfyllende forskrifter vil være på plass.