MLF

Innhold

Ny bransjestandard for arbeidsreiser og innreisekarantene

Nyhet, Arbeidsliv, HMS

Publisert

Standarden gjelder gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid i byggenæringen for utenlandske arbeidstakere som har faste arbeidsforhold i Norge, pendlere som blir rammet av lokale karanteneregler og for utenlandske spesialister med oppdrag i Norge.

Bransjestandardene bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.