MLF

Innhold

koronavirus

Få råd om bedriftsinterne tiltak og eventuelle kontraktsmessige konsekvenser av koronavirus

Nyhet

Publisert

MLF følger situasjonen med koronaviruset nøye og vil sammen med NHO og BNL løpende gi råd til våre medlemsbedrifter. Siden er oppdatert 03.06.

Oppdatert 03.06.

Fortsett å ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på! Vi opplever stor pågang fra våre medlemmer som har ulike spørsmål om den nye hverdagen med Korona. Vi er her for dere, vi er ved full drift (hjemmefra) og sammen med BNL og NHO gjør vi vårt beste for å svare på alle spørsmål, og legge ut samt sende ut oppdatert informasjon. 

Hvor finner du riktig info?

Fordi situasjonen utvikler seg så raskt, kan du oppleve å få motstridende informasjon. Det kan oppstå blant annet fordi  nye lover og regler innføres fortløpende. Noen av reglene blir tolket ulikt, noen av reglene er  ikke vedtatt hvordan de skal håndheves, og noe informasjon blir svært raskt utdatert, fordi utviklingen går så raskt. 

 
Permittering og andre aktuelle arbeidsrettspørsmål

Vi har sendt epost med mal for permitteringsvarsel til alle våre medlemsbedrifter. Ta kontakt om du ønsker at vi skal sende den igjen.

Les:

Kompensasjon til foretak for tapt omsetning  (Arbinn, krever innlogging)

NAV BEDRIFT

NAV BEDRIFT Altinn  - refusjoner, søknader, rapporter, foreldre-, omsorgs- og pleiepenger m.m.

Råd fra BNLs advokater.

 
Korona og byggekontrakter

EBA har sendt ut informasjon til bedriftene om de kontraktsrettslige konsekvensene og hvordan bedriftene skal forholde seg: Eventuelle kontraktsrettslige konsekvenser.

Koronaviruset vil kunne hindre gjennomføringen av kontraktsarbeidet, for eksempel i form av forsinket leveranse av byggemateriell fra utlandet. Fremdriften også kunne bli hindret av permitteringer, sykefravær og tiltak for å begrense smittespredning.

 

Smittevern på byggeplass

BNLs kriseteam har laget anbefalinger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte. Anbefalingene finner du her.

Her kan du laste ned Sjekkliste for risikovurdering Sikker håndverker Serviceoppdrag i word
Sjekklisten er også lagt ut i MLF PRO under HMS sjekklister.

Trygg bruk av håndverker

Infomateriell som du kan sende til kunder og forbruker før oppdrag kan lastes ned her.

 
Utenlandske arbeidstakere

Her finner du byggenæringens bransjestandard for arbeidsreiser og karantene.

Karantene, sykepenger, pålagt overtid, konsekvenser av stengning barnehage/skoler, hjemmekontor m.m.

Les:

Spørsmål og svar for arbeidsgivere fra NHOs advokater.

Krisepakke: enighet om omsorgspenger og sykelønn.

 

Utleie av egne ansatte

Bruk ditt lokale nettverk! Hør gjerne med andre bedrifter i ditt lokale laug, eller ta kontakt med laugsleder/ oldermann om det er andre bedrifter som kan ha behov for dine ansatte, før du velger å permittere.  Arbeidsmengden kan variere, men vi erfarer i MLF at det er mange bedrifter som har mye å gjøre, og kan ha behov for flere hender og hoder i en periode. 

 

Les hva Byggmesterforbundet skriver: 

Utleie av egne ansatte i forbindelse med koronavirus - et alternativ til permittering?

Kontakt:

BNLs advokater.

Juridiske arbeidsgiverspørsmål?

BNLs advokater med ekspertise innen arbeidsrett holder seg oppdatert, og svarer alle medlemsbedrifter fortløpende. Kontakt BNLs advokater her.

Krisepakker, NHO og Arbinn

NHO har opprettet egen krisestab og en egen samleside hvor de legger ut alt om korona. 

NHOs samleside finner du her.  

Krisepakker samlet oversikt finner du her.

Alle våre medlemsbedrifter har også  tilgang til Arbinn, hvor du blant annet finner permitteringsvarsler, og hvordan man går frem for å permittere. 

Ny på arbinn? Slik logger du på.

Chat: Logg deg på Arbinn.no.
Velg kontakt, chat og spørsmål om korona. 
Medlemssenteret vil da sette deg i kontakt med riktig person. Du får nå raskere svar på chat, enn på telefon.

MLFs medlemsbedrifter kan ringe NHOs medlemssenter på 2308 8440. De setter deg i kontakt med riktig person. Grunnet stort trykk nå vil du kunne oppleve kø. Chat og telefon er åpen for arbeidsgivere i MLFs medlemsbedrifter fra kl 08:00 til kl 20:00.

 

Offentlige temasider med spørsmål og svar om koronaviruset

Kompensasjonsordning for Næringslivet

NAV

Helsenorge

Folkehelseinstituttet