MLF

Innhold

  • MLF
  • Artikler
  • Nå blir det mindre taushet i kampen mot A-Krim

Nå blir det mindre taushet i kampen mot A-Krim

21. desember trådte endringer i personopplysningsloven i kraft. Med disse endringene gis offentlige myndigheter, som arbeider for forebygge og avdekke kriminalitet i arbeidslivet, større mulighet til å utveksle personopplysninger, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Vi har sett flere grelle eksempler på at kriminelle aktører som har fått arbeid for offentlige etater samtidig som de har vært under etterforskning av en annen etat som ikke har kunnet gripe inn på grunn av taushetsplikten, sier Jon Sandnes. adm. dir. i BNL.

De allerede etablerte tverretatlige a-krimsenterne spiller en viktig rolle i samordningen. På a-krimsenterne er medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, kemneren og, i noen tilfeller Tolletaten, samlokaliserte. I tillegg er det etablert et nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES), bestående av politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Med endringene, som i dag ble sanksjonert, håper jeg det vil bidra til at samarbeidet mellom a-krimsenterne og ved NTAES kan bli enda mer effektivt, avslutter Sandnes.

Les mer her:

Justis- og beredskapsdepartementet