MLF

Innhold

Artikler

Vis filtrering

70 resultater

Type artikkel
Velg område
70 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet

  Mesterutdanning gir verdifull lederkompetanse

  Undersøkelser viser at det er stort behov for høyere yrkeskompetanse i håndverksfagene. Nå er det muligheter for å søke fylket om ekstra penger til bedriftsintern opplæring med formål om å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet.

 2. Nyhet

  Kompensasjonsordning for bedrifter

  Myndighetene har nå etablert en egen nettside hvor du vil du finne informasjon om og søknad om kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virus-utbruddet. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april.

 3. Nyhet, Arbeidsliv, Næringspolitikk, Verktøy, Økonomi

  Kompensasjon til foretak

  Alle skattepliktige registrerte foretak i Norge kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. Søknadsportalen er varslet åpnet 17. april.

 4. Nyhet, Politikk

  Trygghet for kundene

  Det skal være trygt å ha besøk av en håndverker. Her er en digital folder med informasjon om hvordan din bedrift og dine kunder skal få en trygg hverdag.

 5. Nyhet, Politikk korona

  Roser kommuner og fylkeskommuner som vil bruke byggenæringen

  BNL ser at flere kommuner og fylkeskommuner nå bevilger ekstra penger i sine tiltakspakker til vedlikehold av både bygg og infrastruktur. – Det er svært positivt at kommunene følger oppfordringen fra byggenæringen som vil bidra til å holde hjulene i gang, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 6. Nyhet, Politikk

  Enklere å finne opplysninger om konkurskarantene

  Fra 1. april trenger man bare fornavn og etternavn for å finne ut om en person er ilagt konkurskarantene. Tidligere måtte man oppgi hele fødselsnummeret. – Endringen vil gjøre det enklere å få tilgang til informasjon om konkursgjengangere, og stoppe useriøse i næringslivet, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

 7. Nyhet, Arbeidsliv, Seriøsitet, HMS, Næringspolitikk, Økonomi korona

  Holder hjulene i gang

  Har du lagt merke til kampanjen #holderhjuleneigang?

 8. Nyhet, Arbeidsliv, Seriøsitet, HMS, Næringspolitikk, Økonomi korona

  Krisepakke: – Viktig med vedlikeholdsprosjekter for å holde hjulene i gang

  Byggenæringen er Norges største distriktsnæring og er en stor motor for å holde sysselsettingen i gang i hele landet. I dagens krisepakke bevilges det 1 mrd. til nye samferdselsprosjekter og mer penger til kommunalt vedlikehold. – Det er en begynnelse som må følges styrkes i neste runde, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

 9. Nyhet, Arbeidsliv, Kompetanse, Utdanning korona

  Utfordringer for lærlinger

  NHO får mange henvendelser fra bedrifter som har ulike spørsmål som gjelder lærlinger og lærekandidater. NHO er i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger på problemstillingene som har kommet opp i kjølvannet av koronakrisa.

 10. Nyhet

  Smittevern på byggeplass

  Anbefalingene er oppdatert 5. mai og inneholder nå også instrukser for at utenlandske ansatte skal kunne fortsette sitt arbeid ved retur til Norge under tilrettelagt karantene på arbeidsplassen.