Innhold

Medlemspraten: Rosenborg Malerteam

Marius og Håkon Opdal har begge lang fartstid som malermestre i Rosenborg Malerteam

Hvem Rosenborg Malerteam er? Vi er en gjeng glade gutter, ler Marius Opdal, tredje generasjons malermester fra Trondheim. Også er vi veldig opptatt av akkordtariffen, som skaper effektiv og lønnsom drift hos oss. Medlemspraten er vår nye spalte i MLF for å synliggjøre hvem medlemmene er. Vi ønsker å lage en månedlig medlemsprat fremover.

Akkord har vært en nøkkel for suksessen i Rosenborg Malerteam

Marius Opdal er tredje generasjons malermester, født inn i bransjen, og jobber sammen faren sin Håkon Opdal i Rosenborg Malerteam.  – Jeg fikk lov til å bli hva jeg ville, men det var helt naturlig for meg å gjøre det samme som pappa og farfar. Jeg har også onkler, tanter, søskenbarn og en søster som er malermestre, så praten rundt familiemiddagene går mye i prosjektledelse, fargekoder og tariff, forteller Marius med et smil.

Rosenborg Malerteam har rettet seg mot prosjektmarkedet i Trøndelag og  akkordbasert drift har vært en nøkkelfaktor for å få til god lønnsomhet og effektiv drift. Det er lange tradisjoner for akkordjobbing i Trondheim, og hos oss kalkulerer, utfører vi jobbene, og avregner etter akkorden. Sånn blir vi mest effektive.  - Men det er ikke bare bedriften som mener akkord er det mest lønnsomme, det skaper god inntjening for håndverkerne også, kan Marius legge til. Noen sklir rett inn i arbeidsmetoden, mens andre kan trenger litt mer hjelp for å få det til bra. Da tilrettelegger vi for det, gjennom kurs- og kompetanseheving.  Det er også viktig å sette sammen lagene våre på en god måte. Noen jobber jo bedre sammen enn andre. Også er det lov å prøve og feile, det er stor takhøyde for hos oss.

Mange baller i lufta og ny i MLFs styre

I hverdagen er det kalkulasjon og administrasjon som opptar meg. Ellers har jo oppkjøpet i HG gruppen vært en spennende sak som vi jobber med å få på plass brikkene på, og som opptar mye av min tid.

Marius Opdal er også helt fersk i MLFs styre, og har vært med på sitt første styremøte nå.  - Jeg er jo litt yngre enn de andre i styret, det kan være en stor fordel. Jeg synes det er viktig å være med å skape en bærekraftig bransje. Det er viktig å vise engasjement, også blant de unge, så jeg håper å kunne være et godt forbilde der, sier den unge malermesteren.

Synlighet og rekruttering er de viktigste tingene MLF må jobbe med, i tillegg til gode rammevilkår for bransjens medlemmer, selvfølgelig.

 -  Som bedriftsleder er det veldig lett å si at man klarer seg på egen hånd, at jeg trenger ingen andre. Og det gjør man kanskje som bedrift i et år eller tre. Men så vil det dukke opp problemstillinger som gjør at man trenger å stå samlet som bransje, og da trenger man de store organisasjonene i ryggen, mener Marius.  Også har man et ansvar for å følge med og påvirke hvordan organisasjonen utvikles. Diskusjonen rundt NHO Bygghånd er spennende å delta i, legger han til.

Roseborg Malerteam AS var tidlig ute med å innføre MLFs smittevernsregler for de ansatte på byggeplass.

Foto: Rosenborg Malerteam var tidlig ute med å ta i bruk MLs sjekklister for smittevern på byggeplass

Medlemskapet i MLF sparer oss for tid og penger  

Vi har vært medlemmer i Trondheim Malermesterlaug siden tidlig på 2000-tallet, og da ble vi også med i MLF.  

Når det dukker opp ting, så er det veldig fint å kunne rådføre seg med advokatene gjennom BNL, og da Covid-19 slo innover oss, fikk vi ulik informasjon fra alle kanter, og satt igjen med en del spørsmål om hva arbeidstakerne våre kunne og skulle gjøre, og hva vi som arbeidstaker måtte tilrettelegge. Da var det veldig fint å kunne bruke MLF til å undersøke saker, så vi slapp å bruke tid på det. Også på kontrakter har Kvale har også spart oss for mye tid og penger.

-  Vi bruker MLF PRO veldig aktivt, og det koster oss en brøkdel av andre systemer, forteller Marius fornøyd. Det er en kjempefordel for oss. Noe var litt tungvint til å begynne med, så vi har hatt mange forslag til forbedringer, som har blitt endret, og nå fungerer det ypperlig.

Og til slutt 5 kjappe:
  • Har dere lærling?  JA
  • Er dere tariffbundet? JA
  • Soloppgang eller solnedgang? Alltid soloppgang! Og glasset er alltid halvfullt.
  • Maling eller gulv? Ja, takk begge deler. Vi tilbyr begge tjenester.
  • Sprøyte eller pensel? Der svarer jeg også begge deler, men vi liker best sprøyte, her hos oss da.  

Medlemspraten

I MLFs nye serie “Medlemspraten” tar vi en prat med medlemsbedrifter for å høre hva som opptar dem. Ønsker du og din bedrift å bli intervjuet? Ta kontakt med Kari Wilsgård

Besøk Rosenborg Malerteam

Her finner du informasjon om medlemskap og medlemsfordeler i MLF

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!