Innhold

ReStart-ordningen

  • 27. jan 2021Kl. 09:00–09:30
  • Webinar på teams
  • Webinaret er gratis
  • Påmeldingsfrist 22.01.2021

Avfallsordning som gir konkurranse fortrinn!

Foto: Tarkett.

Ved konkurranse om å vinne anbud i gulvprosjekter, er Tarketts returordning av kapp på belegg, linoleum og tepper et stort konkurranse fortrinn. Vær i forkant og bruk avtalen MLF har inngått med Tarkett ReStart.

Regjeringen foreslår strengere CO2-tiltak, blant annet på avfall og forbrenning. Dette vil kunne medføre en merkbar høyere kostnad for byggherrer og store prosjekter i årene fremover når det gjelder avfallshåndtering.

I tillegg eksisterer det krav fra norske myndigheter om å redusere avfallsmengden fra byggebransjen, for eksempel som del av ulike sertifiseringsløsninger.

Hvordan kan du og din bedrift bidra til å tilfredsstille eksisterende og fremtidige nasjonale krav til avfallsreduksjon i byggebransjen, og samtidig gjøre dette til et konkurransefortrinn?

Svaret ligger i materialgjenvinning, og kostnadsfrie avfalls-løsninger slik som ReStart-systemet fra Tarkett.

Med denne ordning blir gulvavfallet hentet – gratis – på byggeplass, eller annet egnet sted. Hensikten med å ta tilbake gulvmaterialet er å kunne materialgjenvinne  og gjenbruke dette som ressurs og råvare i produksjon av nye gulv.

Dette er sirkulær økonomi i praksis som sørger for at ressursen forblir i systemet ved gjentatt bruk. Som en positiv konsekvens reduseres avfallsmengden til deponi, andel materialgjenvinning øker og dermed synker behovet for råvareuttak.

Det beste er allikevel at CO2-utslippene reduseres.

Og innsatsen til din bedrift kan spores og oppsummeres til bruk i interne og eksterne rapporter!

For å vite mer om hvordan dette gjøres rent praktisk og for hvilke produkter ReStart-programmet er tilgjengelig for, meld deg på HER

Les mer om ReStart ordningen her.

Nettmøtet vil foregå via Microsoft Teams og har en varighet på inntil 30 minutter, inkl. spørsmål.

Meld deg på øverst på siden. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til kurset.

Kursholder: Espen Josten, Tarkett.