MLF

Innhold

NMO 2020

  • 24. aug 2021til 28. aug 2021
  • Oslo, Litteraturhuset Holbergs gate 30, Oslo

Nordisk mesterskap i malerfaget utsettes ett år.

 Koronatiden kommer dessverre  til å bli mer langvarig enn vi først belaget oss på, og vi har vi vært nødt til å vurdere alle våre arrangementer i 2020.  Vi er opptatt av å holde hjulene i gang, og avlyse minst mulig. Samtidig skal vi sørge for at våre arrangementer skjer innen trygge rammer for alle som skal delta, og at vi følger gjeldene lover og forskrifter. 

Vår nordiske konkurranse i august, har vi nå besluttet å utsette ett år.  Det vil altså gå av stabelen 24. til 27. august 2021.