NM 2021

  • 20. okt 2021til 23. okt 2021

NM i Overflateteknikk arrangeres på Bygg Reis Deg på Lillestrøm.

Malerne holder penselen i gang

I disse dager trenger vi alle å tenke litt fremover og gripe tak i det som er bra. Derfor ringte jeg administrerende direktør, Stein Hesstvedt i Malermestrenes Landsforbund med håp om å få noen gode nyheter i disse Koronatider. Stein kunne bekrefte at den delen av byggenæringen som han representerer klarer å holde penselen i gang og at han er det man kan kalle en avholden optimist.

Stein kunne bekrefte det vi fant i vår analyse blant våre utstillere også gjelder for de fleste malerfirmaene, fordi de klarer å opprettholde tilnærmet normal drift ved å forholde seg til BNL sine anbefalinger om smittevern på byggeplass.

Mange av våre medlemmer opplever at de store prosjektene holdes i gang, men at det er litt tilbakegang i oppdrag fra privatkunder, sier Stein Hesstvedt. Det er relativt få som er permittert og vi klarer å holde de ansatte friske og raske ved å være ekstra påpasselig med å følge anbefalingene som vi er blitt enige om i BNL, sier Hesstvedt.

Stein kunne fortelle oss at de i tillegg har kommet med en rekke tiltak overfor myndighetene om hvordan de kan bidra til å opprettholde etterspørselen både under og rett etter denne kritiske fasen.

Vi har kommet med innspill til krisepakke hvor vi fokuserer på hvor viktig det er å fremskynde vedlikeholdsprosjekter i regi av stat og kommune og sørge for at disse oppdragene er tilgjengelige for flest mulig. (Se info om tiltakene her). Jeg vil si at vi er det man kan kalle en avholden optimist og gjør det vi kan for å holde hjulene i gang avslutter Hesstvedt.

NM i overflateteknikk til Bygg Reis Deg 2021

Når vi først snakket med Stein ønsket vi å høre litt om deres arbeid med Norgesmesterskapet i overflateteknikk og hvorfor de har valgt å legge dette til Bygg Reis Deg 2021.

Sett i lys av den situasjonen vi står i nå blir det enda viktigere å fokusere på tiltak som kan forbedre situasjonen for lærlinger i vår yrkesgruppe. Det at vi kan motivere og rekruttere nye lærlinger blir helt avgjørende for fremtiden. I den anledning er det viktig å vise frem de flinkeste «utøverne» vi har gjennom et Norgesmesterskap. Derfor arrangerer vi NM i overflateteknikk med en klasse for maling og en for gulvlegging. Konkurransen gjennomføres annethvert år og vinneren blir Norges representant under et Nordisk mesterskap som arrangeres i mellomåret (vinneren fra 2019 skal delta nå i 2020).

Vi har valgt å gjennomføre konkurransen på Bygg Reis Deg fordi vi ser at det ikke er noen annen møteplass hvor vi både kan rekruttere lærlinger og møte private og offentlige bestillere på en og samme plass, sier Hesstvedt. Vi får ikke gjort dette i tilstrekkelig grad på de ulike utdanningsmessene. Dette mesterskapet gir oss god mulighet til å markedsføre vårt fagområde sammen med våre ulike leverandører og malerfirmaene som bidrar til gjennomføringen som dommere og annet. Vi får vist frem at vårt fag krever skikkelig utdanning og at bestillerne må ha fokus på å bruke fagfolk når de skal ha utført et arbeid.

Før messen i 2021 har Malermestrenes Landsforbund og IFI-Informasjonskontoret for farge og interiør inngått et samarbeid om å etablere en aktivitetsarena med tilhørende stands for leverandører.

 

Vår ambisjon er å samle flest mulig leverandører av både gulv- og maling. Vi ønsker å vise frem bredden i bransjen og sørge for at vi sammen kan promotere bransjen overfor alle våre interessegrupper og spesielt bidra til økt rekruttering. Alle er opptatt av rekruttering og Bygg Reis Deg er en perfekt arena å vise oss frem på, avslutter Stein Hesstvedt.