Innhold

Gratis kurs om Datasikkerhet 2021

  • 20. mai 2021, Kl. 10:00–11:00
  • Webinar

Er du godt nok sikret? Stadig flere opplever å bli utsatt for ulike IT-sikkerhetshendelser. Å bli hacket kan koste bedriften dyrt, i tillegg til at det er tidkrevende. Norsk Sikkerhetstjeneste har på forepørsel fra MLF satt opp et gratis kurs for alle medlemsbedrifter. Meld deg på et kort webinar om sikkerhet ved kjøp av IKT-tjenester.

Hev din bestillerkompetanse på kjøp av IKT-tjenester!

Flere små og mellomstore virksomheter opplever å bli utsatt for ulike IT-sikkerhetshendelser. NSR arrangerer derfor, i samarbeid med Nasjonalt cybersikkerhetssenter NCSC/NSM, et kort webinar om sikkerhet ved kjøp av IKT-tjenester.

På dette webinaret vil Harald Næss fra NCSC, snakke om:

  • Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM
  • Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
  • Litt om det digitale trusselbildet
  • Noen råd om tjenesteutsetting

Etter presentasjonen vil det være anledning til å stille oppklarende spørsmål.

Kurset er digitalt, og du blir tilsendt lenke i forkant av webinaret.

Harald Næss er leder av rådgivingsseksjonen i Nasjonalt cybersikkerhetssenter, NCSC/NSM. Seksjonen utarbeider råd og anbefalinger innen IKT-sikkerhet til hjelp for norske virksomheter. Harald har hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Oslo, og har over 20 års erfaring som CIO/CTO fra telekommunikasjon, forsvarsindustri og finans.