Våtromskurs BVN, modul B for prosjekterende

I samarbeid med Norsk Fagutdanning tilbyr vi Våtromskurs, Modul B. Målgruppen er prosjekterende/faglig leder på våtromsprosjekter. Grunnmodulen må være gjennomført før man kan ta modul B. Meld deg på her Deltakerne får tilgang til elektronisk støttemateriell og en prosjektoppgave som må løses og leveres i løpet av 6 dager etter kursstart. Denne innleveringen er en

NOK5100

Plan- og bygningsloven, TEK 17

I samarbeid med Norsk Fagutdanning arrangerer vi nettkurs i Plan- og bygningsloven, TEK 17. Målgruppen er ansatte og ledere som i sitt arbeid må forholde seg til krav og regler i Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrift TEK17. Kurset gir en grunnleggende innføring i disse reglene. Meld deg på her Kursbevis utstedes etter deltakelse. Beviset

NOK3590

Fag og jus om reklamasjoner

Bygghåndverk Norge Sørkedalsveien 9, 2 etg,Oslo

Hvordan unngå eller håndtere en reklamasjon. Reklamasjoner kan være både svært kostbare og ubehagelige. Det er god økonomi i å forsøke å unngå reklamasjoner. Når du mottar en reklamasjon, er det viktig å håndtere den på rett måte. Byggmesterforbundet har svært bred erfaring med håndtering av reklamasjoner - både fra et juridisk og faglig ståsted.

Kr4000

Fordypningskurs i farger

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Kurset tar sikte på å utvikle kunnskaper i relasjon til ulike faggruppers arbeid med farger, og går vesentlig dypere inn i forståelsen av farger   Kurset er rettet mot alle som jobber profesjonelt med farger og som kanskje har vært i "gamet" noen år, men som ønsker påfyll, inspirasjon, ideer og kunnskap innen fargeplanleggings prosesser,

Kr12700

Eksteriør utvendig fargevalg

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

lanlegging og valg ved utvendig fargesetting! Innhold: Kurset setter fokus på valg av eksteriørfarger, lysets, fasadefarger/staffasje og omgivelsens fargepåvirkning utendørs. Grunnkunnskaper om hvordan farger opptrer og påvirkes av det nordiske lyset, er sentralt i kurset. Kurset vil gi deg forståelse, trygghet og argumentasjon til å foreslå farger, fargesammensetninger og skape helhet i omgivelsene når du

Kr6700

Farger og opplevelser i fokus – retail, styling og utstillingsdesign

Nettbasert kurs

For å overleve i et marked med stadig større konkurranse og utfordringer, må fremtidens stylinger og utstillinger ha design, farger og opplevelse i fokus. Dette er et ONLINE-KURS som handler om hvordan du kan bruke farger som en sterkere og viktig markedsføringskanal via styling og dekorasjonsprinsipper. Du får kunnskap om målgruppeanalyse gjennom innsikt i samfunn,

Kr4500

Fargene forteller – fargepsykologi

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Hvordan påvirker farger oss? Hvilke farger skal man velge til hvilke rom, til mennesker med høy farge sensitivitet og hva da med fargesetting i offentlige miljøer? Hvilken farge bør vurderes ved markedsføring, på emballasje og i andre konsepter hvor farge er viktig? Riktig fargevalg er avgjørende! Kurset vil gi deg innspill for refleksjoner rundt fargevalg

Kr7900

Le Corbusiers Fargeklaviatur

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Kurset gir en innføring i Le Corbusiers teorier om farge i maleri og arkitektur, og spesielt hvordan han praktiserte disse idéene i arkitekturen. illustr.: Anette L'orange Kursbeskrivelse: Farge i tid og rom Fargeharmonisering i arkitektur med Le Corbusier som inspirasjon Det blir fokus på systemet “The Colour Keyboards” (Fargeklaviaturet) som han utviklet for tapetfabrikken Salubra

Kr4200