Fordypningskurs i farger

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Kurset tar sikte på å utvikle kunnskaper i relasjon til ulike faggruppers arbeid med farger, og går vesentlig dypere inn i forståelsen av farger   Kurset er rettet mot alle

Kr12700

Våtromskurs BVN Grunn + A-mod og oppdatering

Nettbasert kurs

Våtrom Grunnmodul + A-Modul Grunnmodul avholdes som klasseromsundervisning eller som livesending via web. I etterkant av kurset vil du få tilsendt en link til videokurs og til øvingsoppgaver. Dette løses

6100

Eksteriør utvendig fargevalg

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

lanlegging og valg ved utvendig fargesetting! Innhold: Kurset setter fokus på valg av eksteriørfarger, lysets, fasadefarger/staffasje og omgivelsens fargepåvirkning utendørs. Grunnkunnskaper om hvordan farger opptrer og påvirkes av det nordiske

Kr6700

Fargene forteller – fargepsykologi

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Hvordan påvirker farger oss? Hvilke farger skal man velge til hvilke rom, til mennesker med høy farge sensitivitet og hva da med fargesetting i offentlige miljøer? Hvilken farge bør vurderes

Kr7900

Le Corbusiers Fargeklaviatur

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Kurset gir en innføring i Le Corbusiers teorier om farge i maleri og arkitektur, og spesielt hvordan han praktiserte disse idéene i arkitekturen. illustr.: Anette L'orange Kursbeskrivelse: Farge i tid

Kr4200

NCS Basis fargesystematikk og fargesammensetning

Nettbasert kurs

Kurset tar sikte på å gi grunnleggende innføring i fargesystematikk, NCS-systemets oppbygging og virkemåte. Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser som skal gi god trening i å bruke systemet

Kr6500

AVANSERTE PALETTER, FARGESETTING OG TRENDER I INTERIØR

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Hvordan skape en palett som er unik, tilpasset og som ikke oppfattes utdatert etter noen år Kursleder for dette kurset er Christine Hærra – hun er anerkjent for sin eklektiske

Kr7900

NCS International Colour Design Workshop

Stockholm

Bli med på 5 dagers internationalt sommerkurs i Stockholm - kurset som tar deg steget videre i fargenes verden! Kursinnhold: I den meget intensive uken får du mulighet til å

Euro4000

Avanserte paletter, fargesetting og trender i interiør

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Hvordan skape en palett som er unik, tilpasset og som ikke oppfattes utdatert etter noen år Kursleder for dette kurset er Christine Hærra – hun er anerkjent for sin eklektiske

Kr7900