Fag og jus om reklamasjoner

Bygghåndverk Norge Sørkedalsveien 9, 2 etg, Oslo

Hvordan unngå eller håndtere en reklamasjon. Reklamasjoner kan være både svært kostbare og ubehagelige. Det er god økonomi i å forsøke å unngå reklamasjoner. Når du mottar en reklamasjon, er

Kr4000