Fordypningskurs i farger

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Kurset tar sikte på å utvikle kunnskaper i relasjon til ulike faggruppers arbeid med farger, og går vesentlig dypere inn i forståelsen av farger   Kurset er rettet mot alle som jobber profesjonelt med farger og som kanskje har vært i "gamet" noen år, men som ønsker påfyll, inspirasjon, ideer og kunnskap innen fargeplanleggings prosesser,

Kr12700

Våtromskurs BVN Grunn + A-mod og oppdatering

Nettbasert kurs

Våtrom Grunnmodul + A-Modul Grunnmodul avholdes som klasseromsundervisning eller som livesending via web. I etterkant av kurset vil du få tilsendt en link til videokurs og til øvingsoppgaver. Dette løses hjemmefra på nett. Deltaker må i løpet av 3 uker ha gjennomgått alle videoer og løst oppgavene. (om du ikke rekker dette så ta kontakt

6100

Eksteriør utvendig fargevalg

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

lanlegging og valg ved utvendig fargesetting! Innhold: Kurset setter fokus på valg av eksteriørfarger, lysets, fasadefarger/staffasje og omgivelsens fargepåvirkning utendørs. Grunnkunnskaper om hvordan farger opptrer og påvirkes av det nordiske lyset, er sentralt i kurset. Kurset vil gi deg forståelse, trygghet og argumentasjon til å foreslå farger, fargesammensetninger og skape helhet i omgivelsene når du

Kr6700

Farger og opplevelser i fokus – retail, styling og utstillingsdesign

Nettbasert kurs

For å overleve i et marked med stadig større konkurranse og utfordringer, må fremtidens stylinger og utstillinger ha design, farger og opplevelse i fokus. Dette er et ONLINE-KURS som handler om hvordan du kan bruke farger som en sterkere og viktig markedsføringskanal via styling og dekorasjonsprinsipper. Du får kunnskap om målgruppeanalyse gjennom innsikt i samfunn,

Kr4500

Fargene forteller – fargepsykologi

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Hvordan påvirker farger oss? Hvilke farger skal man velge til hvilke rom, til mennesker med høy farge sensitivitet og hva da med fargesetting i offentlige miljøer? Hvilken farge bør vurderes ved markedsføring, på emballasje og i andre konsepter hvor farge er viktig? Riktig fargevalg er avgjørende! Kurset vil gi deg innspill for refleksjoner rundt fargevalg

Kr7900

Le Corbusiers Fargeklaviatur

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Kurset gir en innføring i Le Corbusiers teorier om farge i maleri og arkitektur, og spesielt hvordan han praktiserte disse idéene i arkitekturen. illustr.: Anette L'orange Kursbeskrivelse: Farge i tid og rom Fargeharmonisering i arkitektur med Le Corbusier som inspirasjon Det blir fokus på systemet “The Colour Keyboards” (Fargeklaviaturet) som han utviklet for tapetfabrikken Salubra

Kr4200

NCS Basis fargesystematikk og fargesammensetning

Nettbasert kurs

Kurset tar sikte på å gi grunnleggende innføring i fargesystematikk, NCS-systemets oppbygging og virkemåte. Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser som skal gi god trening i å bruke systemet og trening av egen fargeevne Innhold NCS Basis kurs fokuserer på styrking av egen fargeevne. Kurset gir en grunnleggende forståelse om farge, andre fargesystemer og

Kr6500

AVANSERTE PALETTER, FARGESETTING OG TRENDER I INTERIØR

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Hvordan skape en palett som er unik, tilpasset og som ikke oppfattes utdatert etter noen år Kursleder for dette kurset er Christine Hærra – hun er anerkjent for sin eklektiske stil, genuine kunnskap om farger og en helt unik evne til å kombinere farger, stilarter og mønstre. Interiører skal være funksjonelt, praktisk og varig og

Kr7900

NCS International Colour Design Workshop

Stockholm

Bli med på 5 dagers internationalt sommerkurs i Stockholm - kurset som tar deg steget videre i fargenes verden! Kursinnhold: I den meget intensive uken får du mulighet til å utvikle kreativiteten og selvsikkerheten når du jobber med farger. Dette kurset har tradisjoner helt fra 1950-tallet og samler deltagere fra ulike deler av verden og

Euro4000

Avanserte paletter, fargesetting og trender i interiør

NCS Fargeakademiet Essendropsgate 3,Oslo

Hvordan skape en palett som er unik, tilpasset og som ikke oppfattes utdatert etter noen år Kursleder for dette kurset er Christine Hærra – hun er anerkjent for sin eklektiske stil, genuine kunnskap om farger og en helt unik evne til å kombinere farger, stilarter og mønstre. Interiører skal være funksjonelt, praktisk og varig og

Kr7900