bilde av malingsbokser og hjelm

Sjekk medlemsfordeler og bli medlem!

NM i Overflateteknikk 2021

Hva skjer?

Hvor og når?
Hvem deltar?

Nyheter:

 1. NS 3420-T Maler- og beleggarbeider – Rettelsesblad 2021 – Samkjøring av generell regel for fratrekk for åpninger ved arealberegning

  NS 3420 – Del T:2019+AC:2021 Maler- og beleggarbeider fastsettes 1. desember 2021. En viktig rettelse i denne utgaven er at den generelle mengderegelen for fratrekk i areal for åpninger, gitt i del 1 – Fellesbestemmelser, nå også gjelder for del T. Regelen i del 1 – Fellesbestemmelser er at åpninger med areal under 0,5 m2 ikke skal trekkes fra i totalarealet.

Fordelstorget

Finn gunstige medlemsfordeler innen

 • Forsikring
 • Bil og drivstoff
 • Telefoni  og nett
 • Kreditt og inkassotjenester

Bruk samme brukernavn og passord overalt.

MLF PRO

Ferdig bransjetilpasset KS- og HMS system med

 • Sky og app
 • Sjekklister
 • Dokumentbibliotek
 • Timelister og elektroniske mannskapslister
 • Risikostyring og SJA
 • Personal og kompetanse

Korona temaside

På temasiden vår får du råd om blant annet:

 • Bedriftsinterne tiltak
 • Smittevern på byggeplass
 • Innreise
 • Karantene
 • Sykelønn
 • Fravær
 • Byggekontrakter

Hva skjer?

 1. 6. desember 2021,

  Nettbasert kurs

  Våtromskurs BVN, modul B for prosjekterende

  I samarbeid med Norsk Fagutdanning tilbyr vi Våtromskurs, Modul B. Målgruppen er prosjekterende/faglig leder på våtromsprosjekter. Grunnmodulen må være gjennomført før man kan ta modul B.

 2. 7. desember 2021,

  Nettbasert kurs

  Plan- og bygningsloven, TEK 17

  I samarbeid med Norsk Fagutdanning arrangerer vi nettkurs i Plan- og bygningsloven, TEK 17. Målgruppen er ansatte og ledere som i sitt arbeid må forholde seg til krav og regler i Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrift TEK17. Kurset gir en grunnleggende innføring i disse reglene.

 3. 16. desember 2021,

  Nettbasert kurs

  Våtromskurs, grunnmodul, A-modul og oppdatering

  I samarbeid med Norsk Fagutdanning tilbyr vi Våtromskurs grunnmodul, A-modul og oppdatering. Hele kurset gjennomføres på nett. Med gjennomført Grunnmodul og bestått eksamen på A-modul får man Våtromsertifikat for utførende fagarbeider på våtrom. De som har våtromsertifikat (modul A, B eller C) fra før kan få oppdatert sitt sertifikat på kurset. Våtromsertifikat modul A må oppdateres hvert 5. år for fortsatt gyldighet