Innhold

bilde av malingsbokser og hjelm

Sjekk medlemsfordeler og bli medlem!

Årets generalforsamling blir digital. Her har vi samlet:

 • Påmelding
 • Sakspapirer
 • Streaming av generalforsamlingen
  (kun for medlemmer)

På temasiden vår får du råd om blant annet:

 • Bedriftsinterne tiltak
 • Smittevern på byggeplass
 • Innreise
 • Karantene
 • Sykelønn
 • Fravær
 • Byggekontrakter

Nyheter:

Finn gunstige medlemsfordeler innen

 • Forsikring
 • Bil og drivstoff
 • Telefoni  og nett
 • Kreditt og inkassotjenester

Bruk samme brukernavn og passord overalt.

Ferdig bransjetilpasset KS- og HMS system med

 • Sky og app
 • Sjekklister
 • Dokumentbibliotek
 • Timelister og elektroniske mannskapslister
 • Risikostyring og SJA
 • Personal og kompetanse

Hva skjer?

 1. 20. mai 2021,

  Webinar

  Gratis kurs om Datasikkerhet 2021

  Er du godt nok sikret? Stadig flere opplever å bli utsatt for ulike IT-sikkerhetshendelser. Å bli hacket kan koste bedriften dyrt, i tillegg til at det er tidkrevende. Norsk Sikkerhetstjeneste har på forepørsel fra MLF satt opp et gratis kurs for alle medlemsbedrifter. Meld deg på et kort webinar om sikkerhet ved kjøp av IKT-tjenester.

 2. 27. mai 2021,

  Nettbasert kurs

  Våtromskurs BVN, modul B for prosjekterende

  I samarbeid med Norsk Fagutdanning tilbyr vi Våtromskurs, Modul B. Målgruppen er prosjekterende/faglig leder på våtromsprosjekter. Grunnmodulen må være gjennomført før man kan ta modul B.

 3. 28. mai 2021,

  Nettbasert kurs

  Plan- og bygningsloven, TEK 17

  I samarbeid med Norsk Fagutdanning arrangerer vi nettkurs i Plan- og bygningsloven, TEK 17. Målgruppen er ansatte og ledere som i sitt arbeid må forholde seg til krav og regler i Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrift TEK17. Kurset gir en grunnleggende innføring i disse reglene.